Inscenační tým - Sezóna:
ČAROSTŘELECScéna
Kostýmy
CHUĎAS AŤ MÁ ZA UŠIMAScéna
Kostýmy
SMRT KMOTŘIČKAScéna
Kostýmy
TŘI HRABATA NAJEDNOUScéna
Kostýmy
CHUĎAS AŤ MÁ ZA UŠIMAScéna
Kostýmy
MANON LESCAUTScéna
Kostýmy
STARÁ HISTORIEScéna
Kostýmy
SVĚTÁCIScéna
Kostýmy
VODNÍ DRUŽSTVOScéna
Kostýmy
BANKROTÁŘScéna
Kostýmy
COPPÉLIAScéna
Kostýmy
ITALSKÉ CAPRICCIOScéna
Kostýmy
KRÁLOVNA LOUTEKScéna
Kostýmy
MANON LESCAUTScéna
Kostýmy
MISTR OSTRÉHO MEČEScéna
Kostýmy
POSLEDNÍ MUŽScéna
Kostýmy
STARÁ HISTORIEScéna
Kostýmy
VALSE TRISTEScéna
Kostýmy
VODNÍ DRUŽSTVOScéna
Kostýmy

Fotografie - Sezóna:
VODNÍ DRUŽSTVO
František Jiroudek, Karel Palouš, Jiří Myron (Václav Zelenka, statkář a předseda hospodářského spolku a vodního družstva), Marie Rýdlová-Lierová (Aurelie Cafourková, choť starosty okresního zastupitelstva), Ludmila Vostrčilová (Božena, jeho dcera), Karel Palouš (Bartoloměj Vosyka, Zelenkův šafář), Jana Hanáková-Kovaříková (Emilie Novotná, jeho nevlastní sestra)
Foto: archiv