Resistance! mladý festival evropské moderní historie


Pochopit složitost současné evropské společnosti je zejména pro mladší generace nemožné bez znalosti a pochopení složitého historického vývoje a vyprávění. Ve většině členských států EU je výuka dějepisu v systému formálního vzdělávání zaměřená převážně na národní dějinná vyprávění. Důsledkem tohoto přístupu je, že mladí lidé nemají dostatečné znalosti o širším kontextu společných evropských dějin.

Cílem projektu je podpořit společnou kulturu vzpomínání, vzájemného porozumění a mezikulturního dialogu mezi mladými lidmi ze šesti zemí Evropské unie prostřednictvím připomínání důležitých historických zlomů a politických změn v historii 20. století.

Specifické cíle projektu:
- zlepšit výuku dějepisu rozvíjením nových mezinárodních historických perspektiv a nové metodiky výuky dějepisu s využitím divadla
- připomenout důležité historické zlomy a politické změny v Evropě ve 20. století,
- vzbudit zájem mladých lidí o výzkum nadnárodních evropských dějin s cílem rozvíjet evropskou identitu,
- propagovat hodnoty otevřené demokratické společnosti a boj za svobodu, spravedlnost, rovnost a základní lidská práva.

Celkem je naplánováno 8 mezinárodních aktivit. Jeden workshop a 7 festivalů, 6 in situ a 1 online. Partneři z každé země vytvoří se skupinou mladých lidí divadelní inscenaci, uspořádají festival se 6 představeními a pošlou svou inscenaci na 5 festivalů v partnerských zemích. Představení bude trvat 45 minut a po každém představení proběhne debata s mladým publikem.

Témata partnerských zemí:
Nizozemsko: Proces dekolonizace,
Česká republika: Pražské jaro 1968,
Francie: Květen '68,
Portugalsko: Karafiátová revoluce 1974,
Slovinsko: rozpad SFR Jugoslávie,
Itálie: Odboj a pomsta.

Partneři projektu:
Gledališče Glej (Slovenia)
Ateliér NDM (Czech Republic)
delleAli Teatro (Italy)
Het Stichting Theaterschip (Netherlands)
Theatro Circo (Portugal)
Paul-Valéry Montpellier 3 University (France)

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v rámci programu CERV - Občané, rovnost, práva a hodnoty. Toto sdělení vyjadřuje pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v něm obsažených.

 

Politika ochrany dětí