Jiří Kuděla: UNI/FORMY
7. 9. 2015 – 29. 10. 2015 v Divadle Antonína Dvořáka

     
Jiří Kuděla je umělec a malíř. Patří již mezi střední generaci a na ostravské scéně je jeho dílo dobře známo. Samostatně vystavoval ve většině těch galerií, kde se „něco“ podstatného odehrává, jako jsou (či byly) např. Výstavní síň Sokolská 26, Galerie Jáma 10, Galerie Černý pavouk, Galerie Červený kostel, Galerie Dole, Galerie Langův dům a další. Účastnil se řady kolektivních výstav v České republice i v cizině. Několik let působil jako středoškolský učitel a od roku 2006 je odborným asistentem ateliéru Malba II. Františka Kowolowského na Fakultě umění OU v Ostravě. Působí jako spolukurátor Galerie Jáma 10 v Ostravě.

Jeho malířské dílo se odehrává v možnostech malby. Kuděla neohledává hranice tohoto klasického média, ale naplňuje jeho limity osobitým pojetím. Maluje figury, portréty, interiéry i abstraktní formy. Je uhranut bohatstvím tvarů, jejich strukturou a barvou. Svou fascinaci beze zbytku ve svých obrazech uplatňuje a rozvíjí. Jeho postavy nebo portréty nejsou popisným realismem, ale jsou malovány se zřejmým požitkem a především jsou lukulskými hody, při nichž namísto vybraných pochoutek nám malíř servíruje divoké tvary, bohaté textury, dynamické proměny, neobvyklé povrchy, náhlé metamorfózy, ale i tajemství a napětí. 

Kudělovo malířské dílo můžeme také vnímat jako osobité theatrum mundi a především jako kritickou reflexi vypjatého individualismu, maniakálního egoismu a odvrácené tváře soudobé civilizace. 
         

Skutečnost, že v Galerii současné malby v DAD vystavujeme už třetí sezónu výtvarné umělce působící v Ostravě, svědčí o jisté kvalitě našeho kulturního niveau a to jsme ještě veškeré zdroje zcela nevyčerpali.

Jiří Kuděla náleží mezi střední generaci výtvarných umělců. Díky své zdrženlivé, sebe neprosazující povaze o něm není tolik slyšet jak by si zasloužil. Pokud vůbec by přijal za svou myšlenku rovnoprávnosti a přirozenosti vztahu kvality díla a jeho veřejné reflexe. Z výčtu výstav, které samostatně nebo skupinově absolvoval,vidíme, že vystavoval téměř všude tam, kde v našem kraji stojí za to vystavovat, tedy tam, kde galeristé a kurátoři mají dlouhodobý zájem předsstavovat kvalitu a pečují o výstavní linii své galerie. 

Jiří Kuděla je především malíř. Jeho práce stojí na hranici objektivního, civilního a subjektivního postoje, na hranici racionálního a imaginativního přístupu. Jeho cesta není cestou objevů a analýz. Naopak skutečnost poněkud znejasňuje, rozmazává nebo jí maskuje, něco k ní přidává, a tak ji znečitelňuje, obdařuje tajemstvím,nadsázkou, překvapením nebo úžasem, vytváří z ní metaforu. Kudělova malba vychází z potřeby malovat, jeho portréty nejsou psychologickými sondami ani přiblížením známých rysů portrétovaných, stejně tak zpodobněné lidové kroje a čepce nejsou etnografickým záznamem, ale spíše objektem, který nám demonstruje nejen krásu lidového kroje (už se za to nestydíme), ale hlavně bohatost výrazu, metaforu plnosti, rozrůznění a lidských možností. Jiří vychází z běžných malířských témat jako je např. portrét nebo figura, ale pohlíží na ně dnešním jazykem, maluje je z jiných důvodů. Jedním z těch důvodů je jen to, že maluje. A je to věrohodné malování, nejedná se o žádné dekorace. Malířské prostředky jako jsou tahy štětcem, prosakování barev, jejich vzájemná reakce apod. se stávají v Jiřího obrazech nositeli významů a obsahů. Toto je možná Jiřího největší experiment, jinak nevyznává žádnou radikálnější polohu. Naopak je mu bližší pozice, v níž může spojovat, navazovat či konstruovat. Zřejmě jsou pryč doby objevů a radikálních gest, přichází období klidu, syntézy a propojování.

Jiří na naší výstavě představil jen část své tvorby z několika posledních let. Je užitečné znát jeho tvorbu v celém svém úhrnu a vidět tak Jiřího barevný tvarově bohatý svět, v němž na jedné straně vyniká umělcova imaginace a smysl pro karnevalové pojetí skutečnosti a na straně druhé upoutává umělcův věcný pohled, racionální uvažování a přesnost pojmenování. 

Kurátor výstavy – Martin Klimeš.

 


  Články

Třetí ročník výstav v Divadle Antonína Dvořáka zahájí malíř Jiří Kuděla
ostravan.cz, 2. 9. 2015
Jiří Kuděla zahájí třetí ročník v Divadle A. Dvořáka
fan-tom.cz, 4. 9. 2015
V Divadle Antonína Dvořáka zahájí malíř Jiří Kuděla
ostravainfo.cz, 3. 9. 2015
V Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě vystavuje Jiří Kuděla
novinky.cz, Josef Zajíc, 8. 9. 2015
3. ročník výstav v Divadle A. Dvořáka zahájí malíř Jiří Kuděla
i
nfoportaly.cz, 5. 9. 2015
Portréty a konfigurace Jiřího Kuděly
MS Deník, Břetislav Uhlář, 5. 9. 2015
Třetí ročník výstav v Divadle Antonína Dvořáka zahájí malíř Jiří Kuděla
TopVIP.cz, Marcel Vašák, 5. 9. 2015