LENKA DŘÍMALOVÁ O BALETU V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
BALET / 23.3.2020
Nouzový stav se dotýká každého z nás. Osobní i pracovní život ovlivňuje samozřejmě také tanečníkům v celé republice, navíc, řada z nich pochází ze zahraničí. Situaci komentovala pro tisk šéfka souboru ►
 
„Vše se dynamicky mění. Naše premiéra měla být ve čtvrtek 19. 3. Od pondělí 16. 3. nezkoušíme. Byly zrušeny hlavní a generální zkoušky COPPÉLIE včetně premiéry. Kondici zatím řešíme několika způsoby po domluvě s tanečníky buď dobrovolným tréninkem na sále, kde se tento týden pohybovalo max. 12 osob, vybíráním zůstatku dovolené z roku 2019, individuální přípravou doma nebo i na sále.
Situace se od našeho prvního mailu v průběhu týdne rychle proměnila. Prvotní panika spojená se strachem ze zahraničních tanečníků z rizikových oblastí naštěstí rychle opadla, teď jsou na pořadu dne omluvy divákům a vracení peněz za neodehraná představení, šití roušek, změny hracího plánu do konce dubna, května a pak do konce sezóny, smíření se s realitou a přehodnocení uměleckých priorit z důvodu koronavirové krize. Nyní se obrací pozornost na soubory, které ztratily každodenní režim, a to je především balet.
Tanečníci, kteří jsou citlivější, labilnější nebo se bojí o své starší rodiče nebo rodiny například v Itálii, nejsou v dobré psychické kondici, a tak se ani fyzicky necítí dobře. Pro zahraniční tanečníky i pedagogy je vše poněkud složitější, jsou zde bez rodin, přátel, nemohou se vrátit domů a hlavně nerozumí česky!
 
„Jsme tu jako v New Yorku,“ říká Lenka Dřímalová, šéfka baletu Národního divadla moravskoslezského, „máme tanečníky z Itálie, Španělska, Rakouska, Austrálie, Japonska, Polska, Portugalska, Británie, Švýcarska, Maďarska, Německa, Francie.“ Tedy kromě Číny a Koreje jsou mezi národnostmi všechny kritické koronavirové země, dodejme. Zahraniční tanečníci jsou pochopitelně plni obav o své blízké doma. Ital Antonio Tretorola pocházející ze Sicílie byl přijat do souboru teprve před měsícem. Hned šel do karantény. Trénuje doma a tajemnice nebo produkční divadla mu nosí oběd a nákupy. Stav, kdy chtěl okamžitě za svou rodinou, vystřídal brzy pocit, že se v Ostravě vlastně zachránil. Jeho každodenní domácí příprava na Facebooku slouží jako povzbuzení a motivace ostatním. Psychická stránka je s fyzickou kondicí úzce provázána, a nakonec to nemusí být nedostatek pohybu a ztráta každodenní rutiny, co může na tanečníky baletu dopadnout nejtíživěji.
(...) Výhledově bude aktuální psychologická podpora, práce vedení v rámci krizového týmu, v němž bude mít místo psycholog a možná i HR manager. „Je třeba myslet i na to, co se stane, až to všechno skončí. Čím oslovíme publikum, jestli budou staré tituly fungovat, jak se změní svět a zda s ním budeme umět komunikovat. Nad tím, co budeme tančit potom, se zamýšlíme už dnes,“ dodává Lenka Dřímalová šéfka baletu v Ostravě.