ČTVRTEČNÍ PREMIÉRA CELOVEČERNÍHO BALETU MÁGA MODERNÍHO SVĚTOVÉHO TANCE OHADA NAHARINA!
BALET / 13.3.2023
Soubor baletu Národního divadla moravskoslezského uvede 16. března 2023 v české premiéře celovečerní choreografii izraelského tvůrce Ohada Naharina s názvem HORA.
 
Ohad Naharin je jednou z nejvýznamnějších osobností současné světové taneční scény, udává už několik desetiletí směr, styl a ovlivňuje vývoj současného tance. Jeden ze smyslů umělecké tvorby nalézáme v možnosti zprostředkovat nové, vzrušující a překvapivé náhledy na každodenní známou realitu našich životů. Naharin je tvůrcem, který ve svém díle dokáže tento princip objevování nečekaných spojitostí publiku představit v podobě, jež je svojí poutavostí a originalitou jedinečná v kontextu celého současného světového tanečního divadla. Naharinovo celovečerní dílo HORA z roku 2009 poprvé v Ostravě a v české premiéře uvede již tento čtvrtek soubor baletu NDM.
 
Foto Serghei Gherciu
Naharin využívá tzv. referenční body, jež lze chápat jako v jistém smyslu odrazové můstky pro nové náhledy na známé motivy. Teprve překonáním pomyslných „potvrzení“ těchto známých motivů je pak divákova mysl vedena na dráhu plnou nových úhlů pohledů a čiré radosti z pohybu. Je to cesta vrcholného sepětí fantazie a hravosti publika s intencí tvůrce, jež začíná už u názvu. Zatímco my si pod označením „hora“ představíme vyvýšeninu, ve španělštině a portugalštině se jím označuje „čas“ nebo „hodina“. Hora je rovněž lidový kruhový tanec původně z Balkánu, který na konci 19. století přivezli do Izraele židovští přistěhovalci z Rumunska a následně jej upravili.
 
Foto Serghei Gherciu
Tanečníci jako by byli choreografií záměrně omezováni, aby dostali prostor pro dosažení této hranice a mohli se na ní pohybovat, což vyžaduje notnou dávku energie a skutečnou pohybovou ekvilibristiku. Její zvládnutí se jeví jako vskutku obtížné, avšak nesmírně nádherné. Nehleďte na Horu jako na intelektuální hříčku, kterou by snad tvůrce chtěl vyzvat váš intelekt. Zaměřte se na rozmanitost pohybu a nebývalý emocionální rozsah, jenž pohyb zprostředkovává. Nenechte si ujít tuto vyjímečnou baletní událost roku! Inscenaci uvedeme v této sezóně pouze osmkrát. Premiéra se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2023 v Divadle Jiřího Myrona, druhou premiéru uvedeme v sobotu 18. března. Další termíny inscenace: 21. března, 5., 13. a 14. dubna, 15. a 16. června vždy od 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona. Srdečně zveme!
 
Pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice.