UNIKÁTNÍ PROPOJENÍ INSCENACÍ ODCHÁZENÍ – REVIZOR
ČINOHRA / 17.9.2020
Na repertoár NDM se vrací kritikou oceňovaná inscenace ODCHÁZENÍ, kterou uvádíme v zajímavém významovém sepětí s inscenací REVIZOR. Viděli jste jednu? Musíte i druhou! Nenechte si ujít tuto akci ►
 
ODCHÁZENÍ Václava Havla, s premiérou 14. listopadu 2019, jste již měli možnost zhlédnout a během nadcházejícího podzimu ještě několik možností mít budete (celkem ještě 5 repríz). Druhou návaznou inscenací pak měla být geniální klasická satirická komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola REVIZOR. Leč její uvedení jsme museli z důvodu nařízené karantény odsunout jen několik hodin před veřejnou generální zkouškou, takže se na tento titul můžete těšit v odložené premiéře 24. října 2020.

Obě hry zaujímaly v dramaturgickém plánu sezóny 2019/2020 zvláštní místo. ODCHÁZENÍ je hra pojednávající o rozplývající se touze člověka po dosažení velkých věcí, které by ho povznesly a probudily to lepší v něm. Tato touha však naráží a prohrává, když nedokáže čelit bobtnající lidské malosti, nízkosti a vypjaté snaze o materiální pohodlí. To je ostatně jedno z klíčových témat celé tvorby Václava Havla. V REVIZOROVI už mamon, malost a nízkost zvítězily. Vše je ve vleku úplatků, morálního rozkladu, podvodničení. O to štiplavější zprávu hra nese, neboť na problém nahlíží v komediální nadsázce… Ne nadarmo je její autor nazýván největším divadelním satirikem všech dob.
 
Uplynulá tíživá doba, vyžadující změny na všech frontách, a především v divadelním plánování, nám nedovolila tyto tituly uvést ihned po sobě. O jejich propojení však nepřijdete. Stále totiž platí, že když si zakoupíte vstupenku na představení jedné z těchto inscenací, získáte výrazné zvýhodnění při nákupu vstupenky na inscenaci druhou. Hezky se bavte! (ag)
 
ODCHÁZENÍ
Nejblížší reprízy 18. 9. (18.30), 19. 9. (18.30) a 27. 10. (18.30) v Divadle Antonína Dvořáka
REVIZOR
Premiéra 24. 10. (18.30) a první repríza 30. 10. (18.30) v Divadle Antonína Dvořáka