ŽOFIE FRANCOVÁ (24. 8. 1931 – 18. 10. 2020)
ČINOHRA / 20.10.2020
S hlubokým zármutkem přijalo Národní divadlo moravskoslezské smutnou zprávu o úmrtí bývalé dlouholeté spolupracovnice souboru činohry, inspicientky Žofie „Soni“ Francové.
 
Soňa Francová se narodila 24. 8. 1931, svůj profesní život spojila s tehdejším Státním divadlem v Ostravě v roce 1961.
 
Nejprve v něm působila jako zvuková technička, od 1. 5. 1972 se stala inspicientkou činohry, jíž byla 30 let až do 30. 6. 2002. Za dobu svého angažmá se podílela na vzniku více než 120 inscenací a „řízení“ několika tisíc jejich repríz, které by bez ní nemohly proběhnout. Soňa Francová zemřela v neděli 18. 10. 2020.

Soubor činohry NDM by rád touto cestou věnoval Soni Francové, naší bývalé vynikající kolegyni, tichou vzpomínku a vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým.