ČERVNOVÉ REPRÍZY VÁŠNIVÉHO BALETU CARMEN!
BALET / 6.6.2022
Zveme Vás do Divadla Jiřího Myrona! Balet Národního divadla moravskoslezského uvede v této sezóně ještě dvě červnové reprízy úspěšné baletní novinky CARMEN v choreografii Jiřího Pokorného.
 
„Carmen aneb Kdo je tady zvíře? (...) Jiří Pokorný se do tanečního zpracování narativního díla pustil ve své kariéře poprvé, na výsledné inscenaci to však není ani v nejmenším znát. Jeho příběh jednoduše drží pohromadě, scény logicky navazují, vrství se, ale neodbíhají, charaktery postav jsou jasné a srozumitelné, ačkoli se vylupují z pozadí postupně a mnohdy nenápadně, a vyprávění plyne s nesmírnou lehkostí a čitelností. Součástí programu je i pečlivě sepsané libreto, což považuji u dějového baletu za jeho nedílnou součást, jakkoli zastávám názor, že by měla být taneční inscenace pochopitelná i sama o sobě bez předchozího studia, a to Pokorného a Janečkova Carmen splňuje. Lehkost prostupuje celou inscenací – pohybový slovník vycházející ze současného tance je plastický a tvárný, dynamicky poháněný ze sníženého těžiště těla tanečníků. (...) Zhruba hodinová inscenace výborně graduje a svým interpretům (a to nejen ústřední čtveřici) dává dostatek prostoru pro hru, objevování i vzájemnou komunikaci. Baletní soubor Národního divadla moravskoslezského se nadto předvedl ve výborné formě a s choreografem a jeho požadavky si zcela očividně rozuměl. Svěžest v uchopení tématu je jedním z určujících znaků díla, který mu dodává na přesvědčivosti a je důkazem (nikoli snad nutně jediným), že tancem je stále možné vyprávět relevantně, současně, bez patosu a kýče."
Zuzana Rafajová
(tanecniaktuality.cz, 21. 5. 2022)
 
Foto Serghei Gherciu
Nenechte si ujít naši baletní novinku, která sklízí úspěchy jak u vás diváků, tak i u odborné kritiky! V červnu nás čekají ještě dvě reprízy! CARMEN uvedeme 8. a 10. června od 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.