Petr Matásek

V letech 1958–1962 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a v letech 1962–1966 pokračoval ve studiu scénografie na katedře loutkářství Divadelní fakulty AMU. Jeho prvním angažmá bylo plzeňské Divadlo Alfa, jehož scénografem a šéfem výpravy byl v letech 1967–1974, kdy hrál i černé divadlo v Laterně magice. V roce 1974 se stal scénografem a šéfem výpravy královéhradeckého Divadla DRAK na dlouhých 26 let. DRAK se stále častěji zúčastňoval mezinárodních festivalů, jejichž součástí byly i workshopy. Po prvním workshopu v Dánsku (1984) byl Petr Matásek zván k vedení dalších workshopů, výuce na univerzitách a hostování – USA, Kanada, Ja- ponsko, Austrálie, Velká Británie, Island ad. Nyní je i členem mezinárodní edukační komise OISTAT. Byl duchovním otcem prostoru avantgardního Studia Beseda v Hradci Králové (1980–1984), který ho svou oproštěností inspiroval k akční scénografii.
 
Vytvořil více než 160 výprav loutkových, činoherních a operních inscenací, jako např. Popelka, Šípková Růženka, Prodaná nevěsta a Kráska a zvíře pro Divadlo DRAK, ... na Candida pro Studio Beseda Klicperova divadla, Kytice a Bouře pro Naivní divadlo Liberec, Romance pro křídlovku, Stříbrný vítr, Cyrano z Bergeracu ad. pro činohru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Tragická historie o doktoru Faustovi pro Divadlo Komedie, Tři mušketýři, Mauglí a Fantom Opery pro dánské divadlo v Odense, dramatizace Andersenových pohádek na Islandu, La Fontaineových Bajek v Melbourne a další. Pro operu NDM vytvořil v nedávné době scény ke Cardillacovi Paula Hindemitha (2011) a Ohnivému andělovi Sergeje Prokofjeva (2015).

 

Od roku 1992 spolupracuje s Činohrou pražského Národního divadla, pro niž navrhl v roce 2003 netradiční divadelní prostor Bouda a zároveň byl scénografem tří titulů, které zde byly uvedeny (Sarah Kane: Faidra – Z lásky, Werner Schwab: Faust, můj hrudník, má přilba a Heiner Müller: Hamlet – stroj). Od roku 1990 je pedagogem na katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, v roce 2003 byl jmenován profesorem. Byl jedním z kolektivu scénografů, kteří na Pražském Quadriennale (1999) získali Zlatou trigu, v roce 2011 obdržel Cenu Alfréda Radoka za scénografii. 
Články z webu

Ostravské pojetí Braniborů v Čechách připomíná vklad Bedřicha Smetany do české hudební kultury
(24. 2. 2024)

ZPRAVODAJ (12/2000)
(1. 12. 2000)

Inscenační tým - Sezóna:
BRANIBOŘI V ČECHÁCHScéna
BRANIBOŘI V ČECHÁCHScéna
BRANIBOŘI V ČECHÁCHScéna
BRANIBOŘI V ČECHÁCHScéna
OHNIVÝ ANDĚLScéna
OHNIVÝ ANDĚLScéna
CARDILLACScéna
CARDILLACScéna
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKUScéna
CYRANO DE BERGERACScéna
MEZIHRAScéna
ZLATÉ ROUNOScéna
CYRANO DE BERGERACScéna
ZLATÉ ROUNOScéna
CYRANO DE BERGERACScéna
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKUScéna
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKUScéna
STŘÍBRNÝ VÍTRScéna
VERONIKAScéna
Kostýmy
VERONIKAScéna
Kostýmy
VERONIKAScéna
Kostýmy

Fotografie - Sezóna:
VERONIKA
Miloslav Nekvasil, Petr Matásek
Foto: Josef Hradil
VERONIKA
Petr Matásek, Jiří Klecker (Janek), Eva Kinclová (Veronika)
Foto: Josef Hradil
VERONIKA
Radko Orenič, Petr Matásek, Miloslav Nekvasil
Foto: Josef Hradil