Daniel ČAPKOViČ patrí medzi mladšiu generáciu operných spevákov. Popri štúdiu spevu na konzervatóriu v Bratislave (prof. R.Szücs) absolvoval hudobno-pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. S úspechom sa zúčastnil viacerých sútaží (1999 laureát viacerých medzinárodných sútaží, 2002 a 2006 laureát Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského, 2007 laureát Českej a Slovenskej medzinárodnej speváckej súťaže v kanadskom Montreale). V štúdiu spevu pokračoval u KS G.Hornika na Universität mr Musik und darstellende Kunst v Grazi. V súčasnosti pôsobí ako sólista Opery SND v Bratislave - spieva Papagena v Mozartovej Čarovnej flaute, Belcoreho v Donizettiho Nápoji lásky, Tonia a Silvia v Leoncavallových Komediantoch, Marcella v Pucciniho Bohéme, Scharplessa v Pucciniho Madam Butterfly, Valentína v opere Faust Charlesa Gounoda, Germonta vo Verdiho La Traviate, Falkeho v Straussovom Netopierovi, Lescauta v Pucciniho Manon Lescaut. Účinkoval v mnohých krajinách Európy, v USA a Kanade. Pravidelne hosťuje v Janáčkovom divadle v Brne a v Národním divadle v Prahe, s ktorým sa v roku 2013 predstavil na japonskom turné. Okrem nových produkcií Opery SND debutoval v roku 2015 Pucciniho Bohéme v Oper Leipzig v Nemecku. Ako Mephistopheles v Berliozovom Faustovom prekliatí účinkoval nielen v Bratislave a Prahe, ale spolupracoval aj pri produkcii v Teatro dell' Opera di Roma, pod taktovkou Daniele Gatti v réžii Damiano Miccheletto. Medzi jeho najnovšie stvárnené postavy na doskách Opery SND patrí Michele v Pucciniho Plášti a Rigoletto v rovnomennej Verdiho opere.
 
Obsazení - Sezóna:
TRIPTYCH Michele, majitel nákladní lodi