Inscenační tým - Sezóna:
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
POPELKAKostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
KLASICKÁ SYMFONIEScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PROMETHEUSScéna
Kostýmy
KLASICKÁ SYMFONIEScéna
Kostýmy
PRODANÁ NEVĚSTAScéna
Kostýmy
PROMETHEUSScéna
Kostýmy
OCHRIDSKÁ LEGENDAScéna
Kostýmy
SLOVANSKÉ TANCEScéna
Kostýmy
MARYČKA MAGDÓNOVAKostýmy
ONDRÁŠKostýmy
SLUHA DVOU PÁNŮScéna
Kostýmy
HONZA A ČERTKostýmy
DUCHCOVSKÝ VIADUKTScéna
Kostýmy
DUCHCOVSKÝ VIADUKTScéna
Kostýmy
PATNÁCTÝ BŘEZENScéna

Fotografie - Sezóna:
KLASICKÁ SYMFONIE
Věra Fridrichová
Foto: František Krasl
PRODANÁ NEVĚSTA
Věra Fridrichová
Foto: František Krasl
PRODANÁ NEVĚSTA
Věra Fridrichová, Jozef Ábel (Vašek, jejich syn)
Foto: František Krasl
MARYČKA MAGDÓNOVA
Jan Obšil, Věra Fridrichová
Foto: archiv
ONDRÁŠ
Jan Obšil, Věra Fridrichová
Foto: František Krasl
SLUHA DVOU PÁNŮ
Věra Fridrichová, Emerich Gabzdyl
Foto: František Krasl
HONZA A ČERT
Jan Obšil, Věra Fridrichová
Foto: František Krasl