Je absolventem hry na klavír a oboru dirigování na Konzervatoři Žilina. V roce 2016 ukončil magisterské studium orchestrálního dirigování VŠMU v Bratislavě. Absolvoval semestrální studium na Hudební akademii v Krakově. Úspěšně se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u Gabriela Chmury, Colina Metterse a Michalise Economoua, kde měl možnost dirigovat orchestry, jako jsou Beethoven Academy Orchestra či Cardiff Sinfonietta a Athens Philharmonia Orchestra.

V roce 2014 začal spolupracovat s Národnímdivadlem moravskoslezským v Ostravě, kde v době studií získal angažmá v souboru opereta/muzikál (sezóna 2015/2016).
Od roku 2017 je ve stálém dirigentském angažmá v souboru opery Národního divadla moravskoslezského, kde dirigoval či diriguje tituly, jako jsou například La traviata (Giuseppe Verdi), Rusalka (Antonín Dvořák), Osud (Leoš Janáček), Triptych (Giacomo Puccini), Labutí jezero (Petr Iljič Čajkovský), Bouře (Zdeněk Fibich), Zneuctění Lukrécie (Benjamin Britten), Don Quijote (Ludwig Minkus), Robert ďábel (Giacomo Meyerbeer), Škola žárlivých (Antonio Salieri), Carmina burana (Carl Orff) aj.
Spolupracoval se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu, Státní filharmonií Košice, Státním komorním orchestrem Žilina, Moravskou filharmonií Olomouc, Jihočeskou filharmonií, Trnavským komorním orchestrem ad.
V této sezóně jej čeká debut s Filharmonií Brno a Filharmonií Bohuslava Martinů. Od roku 2020 je dirigentem Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu.

Vedle svého působení v různých orchestrech diriguje i pěvecký sbor. Od roku 2015 je dirigentem a uměleckým vedoucím Akademického pěveckého sboru Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava, se kterým dosáhl nemalých úspěchů. Toto těleso zvítězilo v kategorii komorních sborů na mezinárodní soutěži vysokoškolských sborů ABB (Akademická Banská Bystrica) v roce 2015, v témže roce mu bylo uděleno 1. místo na soutěži v litevském Vilniusu. V roce 2016 se stalo absolutním vítězem v kategorii s povinnou skladbou na mezinárodní soutěži v Jihlavě, dalšího roku jednak absolutním vítězem na ABB, jednak obdrželo třetí cenu a Adam Sedlický cenu za dirigentský výkon na mezinárodní soutěži ve Varně. Stal se rovněž absolutním vítězem Mezinárodního festivalu sborového umění Žilina Voce Magna a držitelem speciální ceny za dirigentský výkon 2018. V témže roce mu byla v ČR udělena také Cena Unie českých pěveckých sborů sbormistr-junior. V roce 2019 následovala druhá cena v kategorii folklór (Spittal, Rakousko). Je finalistou dirigentské soutěže Romano Gandolfi International Competition for Choral Conductors 2019 v Parmě. Jako sbormistr spolupracoval též se Slovenským filharmonickým sborem.


Více na http://adamsedlicky.com/; foto Petr Hrubeš

 

Inscenační tým - Sezóna:
COPPÉLIAHudební nastudování
Dirigent
DON QUIJOTEDirigent
Hudební nastudování
HUBIČKADirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARKorepetice
LA TRAVIATADirigent
Sbormistr
LABUTÍ JEZERODirigent
NABUCCODirigent
Hudební nastudování
RUSALKADirigent
DON QUIJOTEDirigent
Hudební nastudování
JESUS CHRIST SUPERSTARKorepetice
JEZULÁTKODirigent
Hudební nastudování
LA TRAVIATADirigent
Sbormistr
OSUDDirigent
ROBERT ĎÁBELHudební nastudování
Dirigent
RUSALKADirigent
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHDirigent
Hudební nastudování
DON QUIJOTEDirigent
Hudební nastudování
JESUS CHRIST SUPERSTARKorepetice
L2: Brána života!Dirigent
Sbormistr
Korepetice
LA TRAVIATADirigent
Sbormistr
LABUTÍ JEZERODirigent
OSUDDirigent
PRVOREPUBLIKOVÉ GALADirigent
ROBERT ĎÁBELHudební nastudování
Dirigent
TRIPTYCH Dirigent
DON QUIJOTEDirigent
Hudební nastudování
JESUS CHRIST SUPERSTARKorepetice
L2: Brána života!Dirigent
Sbormistr
Korepetice
LA TRAVIATADirigent
Sbormistr
LABUTÍ JEZERODirigent
PLES V OPEŘEDirigent
Sbormistr
Korepetice
ZNEUCTĚNÍ LUKRÉCIEDirigent
ZOB, ZOB, ZOBAN!!!Dirigent
Hudební nastudování
BOUŘEDirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARKorepetice
L2: Brána života!Dirigent
Sbormistr
Korepetice
LABUTÍ JEZERODirigent
PLES V OPEŘEDirigent
Sbormistr
Korepetice
SUNSET BOULEVARDKorepetice
ZNEUCTĚNÍ LUKRÉCIEDirigent
BAROCCO & CARMINA BURANAAsistent dirigenta
Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARKorepetice
L2: Brána života!Dirigent
Sbormistr
Korepetice
LABUTÍ JEZERODirigent
PLES V OPEŘEDirigent
Sbormistr
Korepetice
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANADirigent
Sbormistr
Korepetice
QUO VADISDirigent
SUNSET BOULEVARDKorepetice
VOLÁ LONDÝN - koncertKorepetice
BAROCCO & CARMINA BURANAAsistent dirigenta
Dirigent
LABUTÍ JEZERODirigent
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANADirigent
Sbormistr
Korepetice
QUO VADISDirigent
SUNSET BOULEVARDKorepetice
LABUTÍ JEZERODirigent
QUO VADISDirigent
LABUTÍ JEZERODirigent

Obsazení - Sezóna:
LA TRAVIATADirigent
NABUCCODirigent
ROBERT ĎÁBELDirigent
RUSALKADirigent
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHDirigent
DON QUIJOTEDirigent
JEZULÁTKODirigent
LA TRAVIATADirigent
OSUDDirigent
ROBERT ĎÁBELDirigent
RUSALKADirigent
ŠKOLA ŽÁRLIVÝCHDirigent
DON QUIJOTEDirigent
LA TRAVIATADirigent
LABUTÍ JEZERODirigent
OSUDDirigent
ROBERT ĎÁBELDirigent
TRIPTYCH Dirigent
DON QUIJOTEDirigent
LA TRAVIATADirigent
LABUTÍ JEZERODirigent
ZNEUCTĚNÍ LUKRÉCIEDirigent
ZOB, ZOB, ZOBAN!!!Dirigent
BOUŘEDirigent
L2: Brána života!Dirigent
PLES V OPEŘEDirigent
ZNEUCTĚNÍ LUKRÉCIEDirigent
BAROCCO & CARMINA BURANADIRIGENT
L2: Brána života!Dirigent
PLES V OPEŘEDirigent
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANADirigent
BAROCCO & CARMINA BURANADirigent
PTÁKOVINY PODLE ARISTOFANADirigent