Sonja Runje

Pochází z chorvatského Splitu, studovala v Záhřebu na hudební akademii, nyní je žačkou prof. Evy Blahové. Zúčastnila se mistrovských kurzů Xenie Meijer, Lidiji Horvat Dunjkové, Olivera Miljakovice, Marvina Keenze, Borise Martinovice, Judith Kopecky a na amsterodamské letní škole staré hudby (2015). Ztvárnila role v Pucciniho Sestře Angelice (Chorvatské národní divadlo ve Splitu, 2009) a v koncertní verzi Rigoletta (role Maddaleny, 2014), Čajkovského Evženu Oně- ginovi (role Olgy, nezávislá produkce 2013–2014), Wagnerově Lohengrinovi (role Sluhy, Chorvatské národní divadlo v Záhřebu, 2013–2014) a Bizetově Carmen (role Mercédès, Akademie hudební produkce v Záhřebu, 2011). Z děl starší hudby ztvárnila roli Orfea v Gluckově Orfeovi a Eurydice (Akademie hudební produkce v Záhřebu, 2014), s Antifonálním vokálním ansámblem roli Čarodějky v Purcellově opeře Dido a Aeneas (Osorské hudební večery, 2015) a roli Tolomea v Händelově Juliu Caesarovi v Egyptě (Chorvatské národní divadlo Ivana Zajce Rijeka, 2016). Ztvárnila také hlavní roli v opeře pro děti Kocour v botách (adaptace Rossiniho Italky v Alžíru, 2013–2015).
 
Spolupracuje s Chorvatským barokním ansámblem, Záhřebskou filharmonií, Dubrovnickým symfonickým orchestrem, ad. Nastudovala mezzosopránové role v Pergolesiho a Vivaldiho Stabat mater, Händelově Mesiáši a Dixit Dominus, Mozartovově Requiem, Missa brevis in B a Vesperae Solennes de Confessore, Beethovenově 9. symfonii, dále Vivaldiho Gloria nebo vybraných Bachových kantátách. 
 

 

Obsazení - Sezóna:
TRIPTYCH Abatyše
Frugola ("Šťouralka"), Talpova manželka
Zita, zvaná "La Vecchia (Stará)", Buosova sestřenice
LA CLEMENZA DI TITOSesto, Titův přítel, milenec Vitellie
Fotografie - Sezóna:
LA CLEMENZA DI TITO
Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie), Mikołaj Adamczak (Tito Vespasiano, římský císař), Hana Veselá (Berenice, bývalá milenka Tita), Jana Šrejma Kačírková (Vitellia, dcera bývalého císaře)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Anna Nitrová (Annio, Sestův přítel, milenec Servilie), Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie), Anna Nitrová (Annio, Sestův přítel, milenec Servilie)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Jana Šrejma Kačírková (Vitellia, dcera bývalého císaře), Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Jorge Garza (Tito Vespasiano, římský císař), Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie)
Foto: Tomáš Kijas
LA CLEMENZA DI TITO
Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie), Anna Nitrová (Annio, Sestův přítel, milenec Servilie)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Barbora Řeřichová (Servilia, sestra Sesta, milenka Annia), Anna Nitrová (Annio, Sestův přítel, milenec Servilie), Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie), Hana Veselá (Berenice, bývalá milenka Tita), David Nykl (Publio, prefekt pretoriánů)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Sbor opery,

Hana Veselá (Berenice, bývalá milenka Tita), Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie), Mikołaj Adamczak (Tito Vespasiano, římský císař), Anna Nitrová (Annio, Sestův přítel, milenec Servilie)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie), Barbora Řeřichová (Servilia, sestra Sesta, milenka Annia), Anna Nitrová (Annio, Sestův přítel, milenec Servilie)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie), Mikołaj Adamczak (Tito Vespasiano, římský císař)
Foto: Martin Popelář
LA CLEMENZA DI TITO
Sbor opery,

Barbora Řeřichová (Servilia, sestra Sesta, milenka Annia), Anna Nitrová (Annio, Sestův přítel, milenec Servilie), Jana Šrejma Kačírková (Vitellia, dcera bývalého císaře), Mikołaj Adamczak (Tito Vespasiano, římský císař), Hana Veselá (Berenice, bývalá milenka Tita), Sonja Runje (Sesto, Titův přítel, milenec Vitellie)
Foto: Martin Popelář