Metodická inspirace pedagogům, kteří chtějí skrze přípravu na recepci divadelního tvaru a skrze jeho následnou reflexi rozvíjet v žácích a studentech nejen vztah k divadelnímu umění, ale také jejich kreativitu, schopnost pojmenovávat a vytvářet si na skutečnost vlastní svébytný názor. Dalším zásadním přínosem metodických listů jsou přesahy k využití dané inscenace v rámci běžné výuky na základní a střední škole.  

Opera    
JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA   metodické listy, autorka MgA. Tereza Haraštová (lektorka Ateliéru pro děti a mládež při NDM)
TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA   metodické listy, autorka BcA. Alžběta Novotná (lektorka Ateliéru pro děti a mládež při NDM)
     
Činohra    
POPRASK NA LAGUNĚ   metodické listy, autorka MgA. Tereza Strmisková (divadelní lektorka NDM)
POSTŘIŽINY  
metodické listy, autorka Mgr. Jana Cindlerová Ph.D. (divadelní lektorka NDM)
LESÍK   metodické listy, autorka Mgr. Jana Cindlerová Ph.D. (divadelní lektorka NDM)
     
Muzikál    
KYTICE   metodické listy, autorka Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (divadelní lektorka NDM)
MRAZÍK   metodické listy, autorka MgA. Radka Dalová
metodické listy, Jiří Kůdela, Univerzita Palackého v Olomouci
QUO VADIS   metodické listy 
     
     
     
     
     


 

Audio-video ukázky