ALŽBĚTA DIRNEROVÁ: OBRAZY - ODRAZY
7. 11. 2016 - 12. 1. 2017 v Divadle Antonína Dvořáka

   
Alžběta Dirnerová se narodila v roce 1982 v Havířově a nyní žije v Ostravě Radvanicích. V roce 2007 absolvovala Institut pro umělecká studia (dnes Fakulta umění) při Ostravské univerzitě v ateliéru malby Daniela Balabána a rok pobývala na stáži na Fakultě výtvarných umění v Brně, v ateliéru malby u Petra Kvíčaly.   V současné době vyučuje kresbu , modelování a dějiny umění na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava.
 
Její tvorba spočívá ve sdělování prožitých okamžiků, představ, příběhů a snů. Věnuje se především kresbě a malbě, která je pro ni charakteristická svou bezprostředností, rozličnými přístupy a postupy, každý obraz je malovaný s určitým jiným pocitem a rozdílnou energií. Autorka používá různé formy zobrazování – dekorativní či ornamentální pojetí,  volný malířský rukopis, i realistické zobrazení nebo naopak používá šablony. Přesto mají její obrazy  díky charakteristické barevnosti a atmosféře společný ráz. Maluje nejčastěji akrylem na plátno nebo také akvarelem a tuší, s oblibou používá černou a růžovou barvu. Její obrazy vycházejí z přírody, v níž malířka cítí energii, život a neustále se proměňující tvarosloví.“ Nechci malovat stále čárky, vlnky, ornamenty, nechci malovat stále temné figury, filozofické propletence, nechci malovat stále vysněné krajiny, nechci stále stříkat náhodně na plátno, chci malovat všechno, jakkoli a kdykoliv budu chtít a nestydím se za to.“ 
Kurátor výstavy - Martin Klimeš

 

ALŽBĚTA DIRNEROVÁ O VÝSTAVĚ: 

Do divadla jsem si připravila kolekci sedmi obrazů větších formátů malovaných akrylem na plátně, byly vytvořeny během let 2007 - 2013. Tento cyklus byl inspirován vzory a ornamenty ze starých řeckých výšivek, které jsem obdivovala s úžasem v Aténských muzeích. Úplně prvotní obraz jsem namalovala v roce 2005, jmenoval se Atény, ten však už nemám. V roce 2007, 2008 jsem ale toto téma rozvinula více a namalovala několik podobných obrazů, vycházejících z těchto řeckých vzorů, dále pak byly obrazy s malířskou podmalbou, na kterých je souvislá, spletitá vrstva růžových, nebo černých lístků. Obraz s názvem Ráj z roku 2009 má zajímavou historii. Vznikl za mých studií v posledním ročníku na vysoké škole. Základem toho obrazu byl hrob, který se mi líbil, když jsme byli malovat v Jeseníkách v Ostružné na plenéru. Byl tam takový malý starý hřbitov s hrobečkem, kamenným srdcem a křížkem. Udělala jsem spoustu kreseb a tento hrob jsem namalovala do podmalby a potom jsem ho zamalovala těmi růžovými lístky. V roce 2013 jsem se vrátila k ornamentu v obraze nazvaném "ZOO". Toto plátno je jiné, než v předešlém období, i když vychází ze stejného principu. Je naopak od tmavých, černých obrazů - bílý a zářící. Chtěla jsem prostor rozveselit, rozzářit temný koutek. Vybrali jsme proto s M. Klimešem tyto ornamentální, téměř dekorativní obrazy s rostlinnými a zvířecími motivy. Fauna - flora. Džungle, prales, tajemství.

Nemaluji pouze jen tady tyto obrazy, maluji i jiné žánry i realistické obrazy. Ráda chodím do plenéru malovat přírodu, kterou miluji a získávám z ní energii. Příroda je pro mne moc nejvyšší.

Zatímco obrazy v galerii současné malby jsou velkoplošné obrazy v jednotné linii dekoru a ornamentu v růžovém odstínu, v Havířově jsem v říjnu vystavovala menší díla, vycházející z realistické krajiny, kterými jsem probíhala při běžeckých závodech. Není to pouhá krajina, ale jsou v ní zaznamenány i mé pocity a vjemy.

Mám více poloh a maluji téměř vše, co mne nějak osloví, ale zejména přírodu. Můj styl není nějak vyhraněný, jednou maluji dekorativněji, jindy realisticky, někdy experimentuji s vodou a barvou...
Nejsem zaměřena pouze na jeden žánr, maluji vše to, co potřebuji sdělit a dotkne se mého nitra. Malování pro mne není rutinou, nebo systematickou povinností, tvořím i ve větších časových rozestupech.

V současné době se věnuji také poezii a sochařským kouskům.


Alžběta Dirnerová 

 

Vernisáž výstavy:

      Foto: Vojtěch Žižka

Fotografie obrazů:

NEKONEČNO akryl na plátně 200x270 Akryl na plátně 250x130 rok 2009

MRTVÉ MOŘE akryl na plátně 110x150 rok 2011

RAJSKÁ ZAHRADA akryl na plátně 120x150 rok2008
 

 ZOO akryl na plátně 130x195 rok 2013

 RÁJ akryl na plátně 300x120 rok 2009

OBLAKA akryl na plátně 130x200 rok 2008

 Foto: Vojtěch Žižka


 

ARCHIV VÝSTAV