PAVEL ŠMÍD: SPIKLENCI
16. ledna 2017 - 9. března 2017
 
Pavel Šmíd (1964,  Krnov)
 
Pavel Šmíd studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a po maturitě pracoval jako kulturní referent v Litultovicích na Opavsku a krátce jako asistent animovaného filmu Československé televize v Praze. Usadil se v Ostravě, kde navázal kontakty s uměleckou scénou – s bratry Balabánovými, Petrem Pastrňákem, Hanou Puchovou, Jiřím Surůvkou apod. Z tohoto podhoubí vznikla umělecká skupina Přirození. V roce 1990 začal studovat Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Jiřího Sopka. Po absolutoriu již v Praze zůstal a pracoval jako výtvarný umělec na různých divadelních projektech a na organizacích výstav. Od roku 2015 si vede blog, v němž se snaží kratšími texty reagovat na konkrétní výstavy nebo situace, které mu připadají důležité. Ve své vlastní tvůrčí práci se věnuje především malbě. Dává jí nové významy a podílí se tak na hledání nových cest současné malby. Šmída zajímají banální situace, které vytrhuje ze skutečnosti, ozvláštňuje je a klade je do nových souvislostí. Hyperrealistický přístup, inspirace módou, zjitřená barevnost, velkorysost a suverénnost malířské techniky, překvapení, údiv, konfrontace různých významových kódů, ale i tajemství, náznaky a lidské emoce jsou základem Šmídova divácky atraktivního uměleckého jazyka. 
 
Výstava se koná ve spolupráci s Art Consultancy, s. r. o. 
 
 
Vernisáž výstavy:
Foto: Martin Kusyn  

Fotografie obrazů:

4 barvy, 4 armády - 2014 Kozácký ornament - 2015 Rozbité město - 2011
Lenin - pokus o zlidštění - 2012 Rudý vůdce revoluce - 2012 Vizionář - 2012
    Foto: Vojtěch Žižka 

   

ARCHIV VÝSTAV