VLADIMÍR MERTA: VÍTR
13. března 2017 -11. května 2017
Vladimír Merta (1957, Frýdek-Místek)
 
Vladimír Merta, rodák z Frýdku Místku, studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde žije a pracuje. Ale taky působil dlouhé léta jako vedoucí ateliéru Environment na Fakultě výtvarných umění v Brně a dnes vyučuje v ateliéru Nová média na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.
Tvorba Vladimíra Merty je velmi rozmanitá a stále překvapuje novými tématy a způsoby jejich ztvárnění. Patří ke generaci, která v druhé polovině 80. let min. století razantně vstoupila na českou výtvarnou scénu s uměleckým názorem, který se zcela lišil od oficiálně prosazované linie, ale taky od modernistických tendencí vycházejících z 60. let minulého století včetně konceptuálního umění, které mělo v té době ráz především osobních zkoumání situací „tady" a „teď", analýz uměleckých médií, jazykových konstelací nebo nejrůznějších prostorových demonstrací. Někdejší mladá výtvarná generace dávala o sobě vědět bez respektu k výtvarné scéně v tuzemsku, zato s hledáním souvislostí s mezinárodním hnutím transavantgardy, neoexpresionismu či postmoderny. Jakkoli je pro tvorbu Vladimíra Merty charakteristické postmoderní střídání médií či absence jednotného autorského rukopisu, můžeme od počátku jeho práce, tedy od konce 70. let min. století pozorovat určitou jednu linii táhnoucí se až k současnosti. Jsou to drobné intervence v přírodě, jako např. akce, činnosti, instalace nebo objektivní vizuální záznamy přírodních dějů. Výstava v Galerii současné malby představí Mertovy obrazy z cyklu „Malby větrem", které vznikaly působením proudu vzduchu na zavěšený štětec nad plátnem. Malba se pak uskutečňovala sama od sebe bez apriorních kompozičních a estetických představ. Esencí takto pojaté tvorby je nepředvídatelnost, náhoda, autentičnost a objektivnost. Je v přímém protikladu k romantickým tvůrčím přístupům zdůrazňujících (sebe)prožívání, emoce a vypjatý individualismus. Představený cyklus obrazů s názvem Vítr, je v Ostravě prezentován poprvé a navazuje souvislosti s tradicí, kterou v regionu představuje dílo Karla Adamuse či Jiřího Šiguta.
 
Martin Klimeš, kurátor výstavy
Výstavní projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy ve spolupráci s Art Consultancy, s. r. o. 
 
Vernisáž výstavy:
   
Foto: Martin Kusyn
 
Fotografie obrazů - MALBA VĚTREM

Foto: Martin Kusyn