ČTRNÁCT LIDÍ, KTEŘÍ SE POTKAJÍ BĚHEM JEDINÉ NOCI
ČINOHRA / 28.2.2020
Výchozí situace hořko-směšné, ale také láskyplné komedie předního současného ruského dramatika Ivana Vyrypajeva (nar. 1974) s průzračným názvem OPILÍ, kterou uvedeme v Divadle „12“ už pouze 2x!
 
 
„Vyrypajeva hrají evropská divadla od roku 2004 pravidelně, často ho nazývají dokonce ,novodobým Čechovem’ pro jeho schopnost vystihnout člověka a jeho počínání ve vší tragičnosti i komické zoufalosti. Zajímá ho však výhradně současná společnost a její problémy. Poslední dobou své hry píše realisticky, nechybí jim však poetičnost, na níž stavěl své rané texty.
V Opilých toho dosáhl právě stavem, v němž se všech 14 postav na jevišti nachází. Opilost jim umožňuje vnímat realitu i sebe sama nezvykle jasně a upřímně. Skrze své postavy nechává autor promlouvat Boha a jeho zásadním poselstvím pro všechny je pochopení, že není nic důležitějšího a většího než láska. K tomu jeho postavy docházejí různými způsoby – náhlým vzplanutím k dávné lásce i k naprosto cizí osobě, již vidí úplně poprvé, nebo společnou ,modlitbou’ na rozlučce se svobodou. Pravda, k níž se postupně dostávají, je místy krutá, místy milosrdná, ale v každém případě očišťující.
Vyrypajev vystihl současného Evropana jako člověka tápajícího ve světě i v životě, kterýběhem jediné opilé noci dojde k prozření a k pravdě, která může jeho život obrátit naruby. To vše s humorem a nadsázkou, neboť ,trojka v žíle’ je základní výbavou, kterou postavy od svého autora dostaly.“
dramaturgyně inscenace Sylvie Vůjtková
 
OPILÉ UVEDEME V DIVADLE „12“ 1. 3. A NAPOSLEDY V SEZÓNĚ 11. 5. VŽDY V 19.00 HODIN! ►KOUPIT VSTUPENKY