LUCERNA NEBO LATERNA?
ČINOHRA / 29.2.2020
Už 26. března se můžete v komorním Divadle „12“ těšit na světovou premiéru autorské inscenace LATERNA. Východiskem pro vznik tohoto projektu je historicky nejhranější česká hra – Jiráskova Lucerna.
 
Čeká vás skutečně tvůrčí pohled na všechny její významové roviny, odhalení četných interpretačních nánosů, jež byly v průběhu doby na tuto hru naneseny. To vše formou inscenace připomínající „otevřenou zkoušku“, hereckou laboratoř, naléhavou a živou výpověď v intimním kontaktu herce a diváka. Inscenace není pouhým pokusem jevištně interpretovat slavnou Jiráskovu hru v komorním prostředí a obsazení, jak by mohl napovídat počet čtyř účinkujících. V inscenaci sice zaznívá několik klíčových pasáží Jiráskovy hry, ty však fungují jako odrazový bod pro následnou osobitou autorskou výpověď nejen o těchto pasážích samotných, které jsou následně propojovány s mnohými dalšími motivy, týkajícími se společenského, historického a kulturního kontextu. Herce tedy zastihujeme spíše v rolích interpretů, kteří nastolují otázky, problematizují motivy, polemizují o charakterech.
 
 
Autorem scénáře k této inscenaci je Janusz Klimsza, na vzniku scénáře a celé inscenace se podílí rovněž Adam Gold, její dramaturg. Výtvarné řešení scény připravuje David Bazika, autorkou kostýmních návrhů je Marcela Lysáčková. Na jevišti se diváci mohou těšit na Petra Housku, Anetu Klimešovou, Davida Viktoru a hostující Anitu Krausovou. (ag)
 
Světová premiéra 26. března 2020 v 19.00 hodin v Divadle „12“