ZEMŘEL BÝVALÝ DRAMATURG ČINOHRY NDM MAREK PIVOVAR
ČINOHRA / 4.1.2021
Dramaturg MAREK PIVOVAR zemřel po těžké nemoci večer 2. ledna 2021 ve věku 56 let. V Národním divadle moravskoslezském působil od roku 1994 až do července 2017.
 
Marek Pivovar se narodil v roce 1964. Vystudoval divadelní vědu na FF UJEP v Brně (dnes Masarykova univerzita), působil jako redaktor Brněnského večerníku a poté také mj. jako redaktor zpravodajství brněnského studia České televize. V roce 1994 nastoupil v činohře NDM jako dramaturg a setrval zde až do července 2017. Poté působil jako dramatik a dramaturg na volné noze. Podepsán je pod více než šesti desítkami inscenací jako dramaturg, byl ale také autorem dramatizací a psal i původní hry pro divadlo. Je spoluzakladatelem festivalu ostravských činoherních divadel OST-RA-VAR. Spolupracoval s dalšími ostravskými činoherními divadly a také s Divadlem loutek.

Čapkova Věc Makropulos, Moliérův Lakomec, Romance pro křídlovku Fr. Hrubína (1998), Šakalí léta (2005), velmi úspěšné komedie Moskva→Petušky V. Jerofejeva (2011) a Szczygielův Gottland (2011), už 10 let je na repertoáru komedie Donaha (Hole dupy!). To je jen skromný výčet z mnohých originálních dramaturgických počinů Marka Pivovara v činohře ostravského Národního divadla moravskoslezského. Vytvořil ovšem také dvě libreta pro náš balet: Tance Rudolfa II. (1998, hudba Miloš Štědroň) a Spor aneb Dotyky a spojení na hudbu Alana Vitouše v režii Tomáše Jirmana (2009). V období po odchodu ze stálého angažmá v NDM vznikly jeho poslední hry Nastupovat! Děják z rychlíku pro Divadlo loutek Ostrava, Šampaňský socialista pro Starou arénu nebo rozhlasový cyklus věnovaný výročí vzniku NDM: Sto let NDM. S Českým rozhlasem spolupracoval dlouhodobě a pravidelně. Jako vynikající dramaturg promýšlel, hledal, psal, překládal, tvořil...
 
„Marek Pivovar se zasadil o kultivaci psaní o divadle, o propojení odborné divadelní veřejnosti a divadelních profesionálů. Je jedním ze zakladatelů dnes již velmi bohaté a jedinečné tradice divadelního festivalu OST-RA-VAR. Obrovsky tím pomohl zviditelnit ostravské činoherní divadlo v celostátním měřítku,“ připomněl ředitel NDM Jiří Nekvasil. Diváci se těšili z velmi originálních inscenací, které byly léta na repertoáru a na nichž se nejen dramaturgicky podílel. „Na vstupenky na inscenaci Donaha (Hole dupy!) se u nás i po deseti letech od premiéry stále stojí fronty, je to fenomén,“ připomíná jednu z nich Jiří Nekvasil. Podobně tomu bylo u inscenace Moskva→Petušky (viz níže vzpomínka Tomáše Jirmana).
 
 
Z tvůrčího propojení Marka Pivovara s režiséry Radovanem Lipusem, Jurajem Deákem, Januszem Klimszou, Peterem Gáborem, Janem Mikuláškem a řadou dalších vzešlo mnoho úspěšných titulů, oceněných širokým diváckým zájmem i odbornou veřejností.
 
Kolegové a spolupracovníci si ho považovali, ale oceňovali u něho i lidský přístup, smysl pro humor nebo laskavost. Člen činohry a přítel Tomáš Jirman poslal dojemný vzkaz, z něhož vybíráme: „Milý Marku! Kromě mnoha jiných divadelních a rozhlasových dobrodružství jsem měl tu čest zúčastnit se Tebou vymyšlené scénářem vybavené cesty vlakem na trati Moskva→Petušky, a to mockrát nejen v divadelním klubu, ale i napříč republikami Česko a Slovensko se zastávkami v tak pustých krajinách jako je Havířov hl. n., Ústí n. Orl. hl. n., Plzeň-Jih… Krásná, osm let trvající jízda. …Marku, vybavují se mi vzpomínky z dob, kdy jsme byli šťastní, asi musím smutek nad Tvým odchodem aspoň takhle vyvážit… A že historek jsou mraky, některé smějí být vyprávěny, až první bolest pomine. Jedno ale budou mít všechny společné: budou o krásném – tedy, pardón! – o vnitřně krásném člověku. Měli jsme Tě rádi a budeme vzpomínat!“