NA CESTĚ K SHAKESPEAROVI

Premiéra 13.12.2016, 18:30 - Divadlo Jiřího Myrona

 
Překladatel Jiří Josek zakončí festival Shakespeare Ostrava 2016
 
Projekt Shakespeare Ostrava 2016, jenž připomíná po celý letošní rok 400 let od úmrtí nejslavnějšího světového dramatika, se blíží ke svému závěru. Jestliže ho na začátku otevřela přednáška profesora Hilského, symbolicky jej pak 13. prosince od 18.30 hodin v Národním divadle moravskoslezském (v Divadle Jiřího Myrona) uzavře přednáška dalšího významného překladatele – docenta Jiřího Joska.
 
 
 
 
Slavnostní rozloučení s projektem proběhne 13. prosince v Divadle Jiřího Myrona od 18:30, kdy významný režisér a překladatel Williama Shakespeara, docent Jiří Josek, jakožto poslední host Filozofické fakulty Ostravské univerzity, přednese přednášku na téma Na cestě k Shakespearovi: Otázky po věrnosti a interpretaci při překladu jeho děl, v níž se bude zabývat historií překladů díla Williama Shakespeara a vlastními translatologickými přístupy k dílu tohoto nesmrtelného dramatika. V rámci slavnostního zakončení, jehož se uskuteční zástupci všech institucí zapojených do SO2016, bude také promítnut krátký dokument o tomto celoročním projektu.
 
Budeme rádi, když se přihlásíte k účasti na facebookové události, jež je vytvořena k této přednášce.
 
Vstup na akci je volný!

 

Představení

Inscenace není na repertoáru.

Audio-video ukázky