Narodil se 25. 11. 1972 v Sokolově. K divadlu ho přivedl režisér a zakladatel legendárního Kladivadla Pavel Fiala. Věnoval se zpočátku herectví a pohybovému divadlu, vystudoval pražskou konzervatoř (jeho pedagogové byli například L. Mrkvička, K. Jerneková nebo V. Bublíková). Už na konzervatoři napsal a ežíroval jedno z absolventských představení. Po několikaletém hereckém  angažmá  v pražském divadle ABC vystudoval režii na brněnské JAMU  (jeho hlavním pedagogem byl prof. A. Hajda, dalšími potom například legendární P. Scherhaufer, A. Goldflam nebo A. Přidal).

Už ve školních učebnách a později brzy ve školním divadle nebo v době jeho studií se vynořilo několik oceňovaných inscenací (J. Topol – Anděl exit a  J. A. Pitínský – Pokojíček JAMU, M. Horoščák – Vařený hlavy – Divadlo Husa na provázku nebo vlastní dramatizace kultovního románu J. Kerouaca Na cestě v divadle V sedm a půl). V této době také spolupracoval  a zrealizoval dvě inscenace se sluchově postiženými herci v divadle Neslyším.

Z osobního života  pro formování jeho náhledu na divadlo či umění obecně je důležité zmínit dvě  etapy v jeho životě, kterým předcházela razantní rozhodnutí – první byla zahraniční cesta, která vedla přes Skotsko až na Nový Zéland a Bali na jižní polokouli,  a druhá etapa se začala rozhodnutím opustit čerstvě nabytou pozici uměleckého šéfa Divadla Husa na provázku a odejít z divadelního prostředí úplně (pracoval nějaký čas jako vychovatel v dětském domově). Obě tyto cesty velmi zrelativizovaly jeho náhled na svět a umožnily mu zásadní nadhled v dalším profesním i osobním životě.

Několik posledních let se také soustavně věnuje práci pro televizi – režii záznamů vlastních divadelních představení, dokumentům, populárně naučným cyklům.

Jako podstatné se v perspektivě času jeví jeho inscenace Hráči – MD Zlín,  Murlin Murlo – Divadlo Husa na provázku, Červený a černý – MD Zlín, Hamlet now ve volné produkci, Baletky – Divadlo Husa na provázku a z posledních  Amadeus v NDM Ostrava.

Největšího účinku dosahuje jeho tvorba při kombinaci silného hereckého divadla s výraznými pohybově hudebními a výtvarnými složkami jeho inscenací.

Inscenační tým - Sezóna:
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
PYGMALIONRežie
Úprava textu
DONAHA! (Hole dupy)Režie
PYGMALIONRežie
Úprava textu
AMADEUSRežie
Úprava textu
DONAHA! (Hole dupy)Režie
PYGMALIONRežie
Úprava textu
AMADEUSRežie
Úprava textu
ČARODĚJNICERežie
DONAHA! (Hole dupy)Režie
VÁLKA S MLOKYRežie
Dramatizace
AMADEUSRežie
Úprava textu
ČARODĚJNICERežie
VÁLKA S MLOKYRežie
Dramatizace
ČARODĚJNICERežie
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEMRežie
Úprava textu
VÁLKA S MLOKYRežie
Dramatizace
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEMRežie
Úprava textu

Fotografie - Sezóna:
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Jiří Sedláček (Náčelník Bromden), Renáta Klemensová (Candy Starrová), Vladimír Čapka (Martini), Miroslav Rataj (Dr. Spivey), Pavlína Kafková (Vrchní sestra Ratchedová), Gabriela Mikulková (Sandra), Petr Houska (Ošetřovatel Warren), Pavel Šimák
Foto: Josef Hradil