Zdeněk Košler
25. 3. 1928, Praha - 2. 7. 1995, Praha
Dirigent a šéf opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

Zdeněk Košler se narodil 25. března 1928 v Praze - Braníku v muzikantské rodině. Spolu se svým bratrem, Miroslavem Košlerem, navštěvoval Kühnův dětský sbor, v němž Zdeněk později působil jako korepetitor. Navštěvoval nejprve reálné gymnázium (v letech 1944 – 1947), ale studium musel v době války přerušit (byl vězněn v koncentračním táboře).  Dokončil jej proto až v roce 1947.  

Hudební teorii a skladbu studoval u Otakara Jeremiáše a Jaroslava Řídkého, hodiny klavíru bral u Erny Grünfeldové a do základů dirigování ho uvedl Pavel Dědeček. V letech 1945 – 1948 byl Zdeněk Košler korepetitorem Českého pěveckého sboru.

V letech 1948 – 1952 studoval na pražské AMU pod vedením Karla Ančerla, Metoda Doležila, Roberta Brocka a Václava Neumanna. Od roku 1948 zastával post korepetitora v Národním divadle v Praze. Už v té době se projevovalo jeho výjimečné nadání podpořené darem absolutního sluchu a obrovskou paměťovou dispozicí, díky níž si později mohl dovolit dirigovat operní představení zpaměti. 

Roku 1956 se Košler zúčastnil dirigentské soutěže v Besançonu, kde získal první cenu. Účinkování v této soutěži bylo jeho prvním zahraničním úspěchem.Z Národního divadla v Praze, kde zůstal do roku 1958, pokračovala Košlerova umělecká cesta do Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci (1958 – 1962), kde získal pozici uměleckého šéfa opery. Následně odešel do Ostravy, zastával tutéž funkci v tamním Státním divadle (1962 – 1966).

V roce 1963 si Zdeněk Košler odnesl první cenu z mezinárodní soutěže Dimitrije Mitropulouse v New Yorku si, jejíž součástí byl stipendijní pobyt v Newyorské filharmonii, které šéfoval Leonard Bernstein. Košler se stal na jeden rok jeho asistentem. Potom dostal pozvání do Komische Oper v Berlíně, kde dirigoval v letech 1965 – 1968, stal se i jejím šéfdirigentem.  Od této chvíle se Košlerova působiště časově prolínají – o tohoto dirigenta byl zájem nejen doma, ale i v zahraničí. Zastával post  dirigenta pražských symfoniků FOK (1965 – 1967) a začal též pravidelně hostovat v Slovenské filharmonii v Bratislavě. V roce 1969 se poprvé představil japonskému publiku. Později se Košler do Japonska často vracel.

V letech 1971 – 1981 zastával post dirigenta České filharmonie. Paralelně, v období 1971 – 1976, byl i šéfdirigentem Opery Slovenského národního divadla v Bratislavě. Od roku  1980 se  vrátil na půdu pražského Národního divadla, aby tu působil na postu šéfa opery. Na této pozici setrval 5 let, následující dva roky působil jako hostující dirigent. Když se šéfem opery stal Václav Riedelbauch, nabídl dirigentu Košlerovi post šéfdirigenta. Košler nabídku přijal a  na této pozici zde působil od roku  1988 do roku 1991. Během svého účinkování v opeře se intenzivně věnoval i koncertním aktivitám, které zahrnovaly množství zájezdů, hostování a nahrávání.

Kvůli obrovskému pracovnímu vytížení opustil dirigent Košler roku 1991 Národní divadlo a věnoval se koncertní činnosti s orchestry po celém světě. Po roce 1992 absolvoval další úspěšné hostování v Japonsku a pravidelně se věnoval Komornímu orchestru Národního divadla, který si ho vybral za svého uměleckého šéfa. Často působil v České filharmonii, Slovenské filharmonii, v Národním divadle v Praze, hostoval v mnoha zemích světa. Roku 1993 stál při zrodu Českého národního symfonického orchestru, s nímž realizoval množství koncertů a nahrávek.

Dirigent Zdeněk Košler zemřel na následky těžké nemoci 2. července 1995.
 
Inscenace, které Zdeněk Košler ve Státním divadle Ostrava dirigoval:

1962/1963
   
S. S. Prokofjev: SEMJON KOTKO Čsl. pr.,2. 2. 1963 režie: Ilja Hylas
P. I. Čajkovskij: EVŽEN ONĚGIN pr. 15. 6. 1963 režie: Ilja Hylas
     
1963/1964    
J. Kowalski: SLAVNOST LAMPIÓNŮ Čsl. pr. 28. 9. 1963 režie: Ilja Hylas
R. Wagner: MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍ pr. 1. 2. 1964 režie: Ilja Hylas
L. Janáček: VĚC MAKROPULOS pr. 13. 6. 1964 režie: Ilja Hylas
     
1964/1965    
L. van Beethoven: FIDELIO pr. 14. 11. 1964 režie: Ilja Hylas
R. Strauss: SALOME pr. 24. 1. 1965 režie: Ilja Hylas
A. Dvořák: RUSALKA pr. 5. 6. 1965 režie: Miloslav Nekvasil

 

Články z webu

ZPRAVODAJ (02/1982)
(1. 10. 1982)

Inscenační tým - Sezóna:
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
RUSALKADirigent
ČERTOVA STĚNADirigent
RUSALKADirigent
ČERTOVA STĚNADirigent
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Dirigent
FIDELIODirigent
MARYŠADirigent
RUSALKADirigent
SALOMEDirigent
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Dirigent
FIDELIODirigent
MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍDirigent
RUSALKADirigent
SALOMEDirigent
VĚC MAKROPULOSDirigent
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Dirigent
MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍDirigent
SEMJON KOTKODirigent
SLAVNOST LAMPIÓNŮHudební nastudování
VĚC MAKROPULOSDirigent
ARISTOKRATIDirigent
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Dirigent
SEMJON KOTKODirigent

Obsazení - Sezóna:
MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍDirigent
RUSALKADirigent
MISTŘI PĚVCI NORIMBERŠTÍDirigent
Fotografie - Sezóna:
SLAVNOST LAMPIÓNŮ
Zdeněk Košler, Ilja Hylas, Július Kowalski
Foto: František Krasl
SLAVNOST LAMPIÓNŮ
Július Kowalski, Zdeněk Košler, Ilja Hylas, Jan Štych
Foto: František Krasl
SLAVNOST LAMPIÓNŮ
Július Kowalski, Zdeněk Košler
Foto: František Krasl