Milena Arsovská
koloraturní soprán

Makedonská sopranistka již ve velmi mladém věku účinkovala v Makedonské opeře a baletu – v sedmnácti letech debutovala rolí Pasáčka v Tosce v Makedonské opeře. Dalšími rolemi byly Rita (Donizettiho Rita), Elvira (Rossiniho Italka v Alžíru), Flora (Brittenovo Utahování šroubu) a První chlapec (Mozartova Kouzelná flétna). Absolvovala bakalářské studium ve Skopje, magisterské pak na univerzitě ve Vídni. Během studia se zúčastnila mistrovských kurzů (Claudia Visca, Doreen DeFeis, James Hooper a Ioan Holaender) a ztvárnila již role Lauretty (Pucciniho Gianni Schicchi), Paminy a Papageny (Mozartova Kouzelná flétna) a také Eurydiky (Offenbachův Orfeus v podsvětí). V sezóně 2007/2008 dosáhla úspěchu během turné v Itálii a Německu s multimediálním projektem Dorothy – Disconcert for Oz s Fanny & Alexander Theater Company. V Divadle na Vídeňce debutovala v roce 2010 jako jedna z Českých dívek (Straussův Netopýr), o dva roky později se objevila v Sestře Angelice jako Žebravá sestra (díl Pucciniho Triptychu). Na rakouském Letním festivalu v Semmeringu ztvárnila Mozartovy role Blondy (Únos ze serailu) a Zerliny (Don Giovanni), o rok později pak roli Adély (Straussův Netopýr). V německém Magdeburgu dostala první větší operní příležitost v roce 2015 jako Markétka (Lortzingův Pytlák), od téhož roku ztvárňuje titulní roli Stravinského Slavíka v pražském Národním divadle.
 
Absolvovala několik koncertních cest po Německu, Itálii, Švédsku, Španělsku, Francii, Maltě, Nizozemsku, Japonsku i USA. Jako vítězka druhé ceny v soutěži Dostal-Operetta v Korneuburgu byla pozvána k účasti na řadě koncertů. V roce 2010 získala druhou cenu na Mezinárodní soutěži OJAB-Music ve Vídni a také Herderovo stipendium. V roce 2012 byla finalistkou Pěvecké soutěže Leyly Genzer v Istanbulu a v roce 2013 Crossover Competition – Mezinárodní pěvecké soutěže Heinricha Streckera v Badenu u Vídně. S Vídeňským komorním orchestrem nahrála na CD sopránové sólo v Bernsteinových Chichesterských žalmech

 

Obsazení - Sezóna:
LA TRAVIATAVioletta Valéry
LA TRAVIATAVioletta Valéry
LA TRAVIATAVioletta Valéry
LA TRAVIATAVioletta Valéry
LA TRAVIATAVioletta Valéry
BOUŘEAriel, vzdušný duch
Fotografie - Sezóna:
LA TRAVIATA
Jen blázen dokáže snad rozkoší, hrátek se vzdát.

Milena Arsovska (Violetta Valéry), Jakub Kettner (Baron Douphol)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Číše a zpěv noc nám všem zpříjemní a radovánek kvas přivítá denní jas.

Milena Arsovska (Violetta Valéry), Luciano Mastro (Alfredo Germont), Anna Nitrová (Flora Bervoix)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Užít si! Jak lahodně to slovo zní!
Balet a sbor NDM.

Anna Nitrová (Flora Bervoix), Luciano Mastro (Alfredo Germont), Petr Urbánek (Markýz d'Obigny), Milena Arsovska (Violetta Valéry), Ondřej Koplík (Gaston, vikomt de Letorieres), Martin Gurbaľ (Doktor Grenvil)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Má láska už prostoupila zemi, nebe, vesmír celý, tajemná, pyšná, mámivá, radost i bolest v ní znějí.

Milena Arsovska (Violetta Valéry), Luciano Mastro (Alfredo Germont)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Vyspi se a sílu zas k hýření načerpej!
Sbor opery NDM

Petr Urbánek (Markýz d'Obigny), Anna Nitrová (Flora Bervoix), Luciano Mastro (Alfredo Germont), Ondřej Koplík (Gaston, vikomt de Letorieres), Milena Arsovska (Violetta Valéry), Jakub Kettner (Baron Douphol), Martin Gurbaľ (Doktor Grenvil)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Ta nepoznaná radost: milovat a být milována!

Vít Roleček (Alexandre Dumas ml.), Milena Arsovska (Violetta Valéry)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Zapomeňte tedy na svůdný sen, staňte se mé rodině andělem spásy.

Milena Arsovska (Violetta Valéry), Martin Bárta (Giorgio Germont, jeho otec)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Anna Nitrová (Flora Bervoix), Martin Šrejma (Alfredo Germont), Milena Arsovska (Violetta Valéry), Lukáš Bařák (Markýz d'Obigny), Martin Gurbaľ (Doktor Grenvil)
Foto: Martin Popelář
LA TRAVIATA
Luciano Mastro (Alfredo Germont), Milena Arsovska (Violetta Valéry)
Foto: Martin Popelář
BOUŘE
Milena Arsovska (Ariel, vzdušný duch), Richard Haan (Prospero, kouzelník, bývalý vévoda milánský), Barbora Řeřichová (Miranda, jeho dcera)
Foto: Martin Popelář
BOUŘE
Milena Arsovska (Ariel, vzdušný duch), Luciano Mastro (Fernando, syn krále neapolského)
Foto: Martin Popelář
BOUŘE
Richard Haan (Prospero, kouzelník, bývalý vévoda milánský), Milena Arsovska (Ariel, vzdušný duch)
Foto: Martin Popelář
BOUŘE
Luciano Mastro (Fernando, syn krále neapolského), Richard Haan (Prospero, kouzelník, bývalý vévoda milánský), Milena Arsovska (Ariel, vzdušný duch), Barbora Řeřichová (Miranda, jeho dcera)
Foto: Martin Popelář