DOPROVODNÉ WORKSHOPY K NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Program workshopů k vámi vybraným inscenacím připravíme na míru přímo pro vaši třídu!

Workshopy připraví žáky a studenty na hlubší vnímání divadelního představení, částečně odhalují jeho kontext, podněcují ke kritickému uvažování a k aktualizaci témat inscenace, naladí na její atmosféru, přiblíží divadelní jazyk. Práce pod vedením zkušených profesionálních lektorů dramatické výchovy zároveň slibuje zážitek tvořivé, týmové spolupráce.

Organizační informace – technické parametry workshopů:

Forma: před či po divadelním představení
Časová dotace: 90 – 120 minut
Počet účastníků: 10 – 30
Prostor: zkušebna NDM nebo školní třída
Cena: 30 Kč / žák / student k dopoledním představením, k večerním představením
nabízíme workshopy ZDARMA.

Mimo workshopy zaměřené na konkrétní inscenaci můžete návštěvu divadla zpestřit také jiným doprovodným programem:
 
Muzikál ve dvou hodinách
Jaké jsou principy muzikálové tvorby a je možno vytvořit muzikál za dvě hodiny? Na tyto otázky vám odpoví lektor workshopu, sólista souboru opereta/muzikál Juraj Čiernik.
 
Dirigentský workshop
Víte co obnáší práce dirigenta? Jak probíhá nastudování nové opery? Workshop vedený dirigenty opery Adamem Sedlickým nebo Robertem Kružíkem.
 
Muzikálový workshop
Muzikálový workshop vedený hvězdou souboru operety/muzikál Martinou Šnytovou.
Muzikál znají všichni, ale jaká je historie muzikálu, co má společného muzikál a opereta? Jaký je mezi nimi rozdíl? A jak se připravuje na vystoupení muzikálová herečka? To vše se během teoretické i praktické části našeho workshopu dozvíte.
 
Činoherní workshop Akce a Reakce
Vyzkoušejte si základní jevištní existenci s příklady využití divadelních principů i v reálném životě.  Základní princip komunikace je, že každá akce vyvolá svou reakci. Přes možné projevy naší osoby se dostaneme k základnímu dialogu, na němž si zkusíme škálu možností interpretace textu. Workshop vedou dva členové činoherního souboru NDM – Vít Roleček a Petra Lorencová

„Malý zázrak divadelní recenze“
Kterak hodnotit vkusně, erudovaně, smysluplně? Seminář pro studenty středních škol a jejich pedagogy seznamující s nezbytnou divadelní teorií a vycházející z recenzentské praxe. Seminář vede Jana Cindlerová.

„Divadlo jako místo k setkání“
Workshop, ve kterém se žáci 2. stupně základních škol či studenti středních škol tvůrčím způsobem seznámí s teorií vzniku divadla a reflektují jeho funkci dnes.

„Jdeme do Národního!“
Workshop pro žáky 1. stupně základních škol hravou jednoduchou formou pojednává o divadelních profesích a žánrech, o první návštěvě divadla a pravidlech s ní spojených.

Prohlédněte si fotografie z workshopů Ateliéru. 

Kontakt: