Pavel Bár
 
Po absolvování gymnázia v Třebíči studoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a zároveň divadelní vědu na Filozofické fakultě UK. Postgraduální studium na pražské DAMU zakončil úspěšnou obhajobou disertační práce o operetě a muzikálu v Československu po roce 1945, která posléze vyšla v upravené a rozšířené podobě knižně pod názvem Od operety k muzikálu. V současnosti je zaměstnancem a zároveň členem vědecké rady Ústavu teorie scénické tvorby DAMU, kde se jeho odborný zájem soustřeďuje zejména na poválečnou historii a současnost zábavněhudebního divadla u nás i ve světě.
 
Odborně spolupracuje s televizí, rozhlasem i tiskem, články a studie publikoval především v časopisech DISK a Hudební rozhledy. Jeho texty vyšly též ve sbornících Generace a kontinuita, Co je české, to je hezké (reedice pod názvem Naše národní identita v reflexi uměleckých oborů a kreativních oblastí), Sláva a bída herectví, Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta, Schovávané na schodech Jiřího Frejky nebo 100 let Divadla Rokoko. Redigoval jediného aktuálního českého knižního průvodce světem muzikálu – Muzikál expres Michaela Prostějovského.
 
V roce 2006 připravil v Muzeu hlavního města Prahy úspěšnou výstavu k výročí 125 let od otevření budovy Hudebního divadla Karlín, jejíž část je trvale instalována v karlínském divadle.
 
Od roku 2011 připravuje pro Český rozhlas Dvojka společně s Michaelem Prostějovským a Patrickem Fridrichovským pořad Muzikál expres o aktuálním dění v muzikálovém světě. Na Mezinárodní konzervatoři Praha vyučuje historii muzikálu, přednáší též na pražské DAMU i jiných školách.
 
Divadlu se věnuje také prakticky, v roce 2005 produkoval uvedení hudební komedie Lumíra Olšovského Den na zkoušku. V uplynulých letech dramaturgicky spolupracoval na inscenaci muzikálu Funny Girl (2011) v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, za nějž byla Monika Absolonová oceněna Cenou Thálie 2011, na inscenaci operety Jacquese Offenbacha Orfeus v podsvetí (2012) ve Státním divadle Košice, za níž hlavní představitelka Michaela Várády obdržela Cenu slovenského literárného fondu. V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě dramaturgicky připravil inscenaci Kálmánovy Čardášové princezny (2013), jejíž libreto také nově přeložil a upravil, a nové uvedení Funny Girl (2014). V ostravském NDM se dramaturgicky podílel i na inscenacích operet Krásná Helena (2013) a Ples v opeře (2015).
 
Společně s Lumírem Olšovským napsal libreto k původnímu českému muzikálu Fantom Londýna, který měl premiéru taktéž v Národním divadle moravskoslezském v roce 2013. V roce 2015 bylo toto dílo uvedeno pod názvem Přízrak Londýna v pražském Divadle Hybernia a zároveň získalo hlavní cenu „Grand Prize“ za nejlepší muzikál na mezinárodním muzikálovém festivalu DIMF v jihokorejském Daegu. 

 

Inscenační tým - Sezóna:
REBECCADramaturgie
WEST SIDE STORYRedakce programu
KOČKYRedakce programu
REBECCADramaturgie
WEST SIDE STORYRedakce programu
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dramaturgie
KOČKYRedakce programu
REBECCADramaturgie
FANTOM LONDÝNALibreto
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dramaturgie
PLES V OPEŘEDramaturgická spolupráce
REBECCADramaturgie
FANTOM LONDÝNALibreto
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dramaturgie
PLES V OPEŘEDramaturgická spolupráce
REBECCADramaturgie
FANTOM LONDÝNALibreto
FUNNY GIRLDramaturgie
KRÁSNÁ HELENADramaturgická spolupráce
PLES V OPEŘEDramaturgická spolupráce
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADramaturgie
Překlad a úprava
FANTOM LONDÝNALibreto
FUNNY GIRLDramaturgie
KRÁSNÁ HELENADramaturgická spolupráce
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADramaturgie
Překlad a úprava
FANTOM LONDÝNALibreto
KRÁSNÁ HELENADramaturgická spolupráce
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADramaturgie
Překlad a úprava
FANTOM LONDÝNALibreto