Pavel Bár
 
Po absolvování gymnázia v Třebíči studoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a zároveň divadelní vědu na Filozofické fakultě UK. Postgraduální studium na pražské DAMU zakončil úspěšnou obhajobou disertační práce o operetě a muzikálu v Československu po roce 1945, která posléze vyšla v upravené a rozšířené podobě knižně pod názvem Od operety k muzikálu. V současnosti je zaměstnancem a zároveň členem vědecké rady Ústavu teorie scénické tvorby DAMU, kde se jeho odborný zájem soustřeďuje zejména na poválečnou historii a současnost zábavněhudebního divadla u nás i ve světě.
 
Odborně spolupracuje s televizí, rozhlasem i tiskem, články a studie publikoval především v časopisech DISK a Hudební rozhledy. Jeho texty vyšly též ve sbornících Generace a kontinuita, Co je české, to je hezké (reedice pod názvem Naše národní identita v reflexi uměleckých oborů a kreativních oblastí), Sláva a bída herectví, Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta, Schovávané na schodech Jiřího Frejky nebo 100 let Divadla Rokoko. Redigoval jediného aktuálního českého knižního průvodce světem muzikálu – Muzikál expres Michaela Prostějovského.
 
V roce 2006 připravil v Muzeu hlavního města Prahy úspěšnou výstavu k výročí 125 let od otevření budovy Hudebního divadla Karlín, jejíž část je trvale instalována v karlínském divadle.
 
Od roku 2011 připravuje pro Český rozhlas Dvojka společně s Michaelem Prostějovským a Patrickem Fridrichovským pořad Muzikál expres o aktuálním dění v muzikálovém světě. Na Mezinárodní konzervatoři Praha vyučuje historii muzikálu, přednáší též na pražské DAMU i jiných školách.
 
Divadlu se věnuje také prakticky, v roce 2005 produkoval uvedení hudební komedie Lumíra Olšovského Den na zkoušku. V uplynulých letech dramaturgicky spolupracoval na inscenaci muzikálu Funny Girl (2011) v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, za nějž byla Monika Absolonová oceněna Cenou Thálie 2011, na inscenaci operety Jacquese Offenbacha Orfeus v podsvetí (2012) ve Státním divadle Košice, za níž hlavní představitelka Michaela Várády obdržela Cenu slovenského literárného fondu. V Národním divadle moravskoslezském v Ostravě dramaturgicky připravil inscenaci Kálmánovy Čardášové princezny (2013), jejíž libreto také nově přeložil a upravil, a nové uvedení Funny Girl (2014). V ostravském NDM se dramaturgicky podílel i na inscenacích operet Krásná Helena (2013) a Ples v opeře (2015).
 
Společně s Lumírem Olšovským napsal libreto k původnímu českému muzikálu Fantom Londýna, který měl premiéru taktéž v Národním divadle moravskoslezském v roce 2013. V roce 2015 bylo toto dílo uvedeno pod názvem Přízrak Londýna v pražském Divadle Hybernia a zároveň získalo hlavní cenu „Grand Prize“ za nejlepší muzikál na mezinárodním muzikálovém festivalu DIMF v jihokorejském Daegu. 

 

Inscenační tým - Sezóna:
OLIVER!Dramaturgie
REBECCADramaturgie
WEST SIDE STORYRedakce programu
KOČKYRedakce programu
REBECCADramaturgie
WEST SIDE STORYRedakce programu
KOČKYRedakce programu
REBECCADramaturgie
WEST SIDE STORYRedakce programu
REBECCADramaturgie
KOČKYRedakce programu
REBECCADramaturgie
WEST SIDE STORYRedakce programu
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dramaturgie
KOČKYRedakce programu
REBECCADramaturgie
FANTOM LONDÝNALibreto
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dramaturgie
PLES V OPEŘEDramaturgická spolupráce
REBECCADramaturgie
FANTOM LONDÝNALibreto
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dramaturgie
PLES V OPEŘEDramaturgická spolupráce
REBECCADramaturgie
FANTOM LONDÝNALibreto
FUNNY GIRLDramaturgie
KRÁSNÁ HELENADramaturgická spolupráce
PLES V OPEŘEDramaturgická spolupráce
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADramaturgie
Překlad a úprava
FANTOM LONDÝNALibreto
FUNNY GIRLDramaturgie
KRÁSNÁ HELENADramaturgická spolupráce
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADramaturgie
Překlad a úprava
FANTOM LONDÝNALibreto
KRÁSNÁ HELENADramaturgická spolupráce
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADramaturgie
Překlad a úprava
FANTOM LONDÝNALibreto