JAKUB ŽÍDEK

Pochází z Opavy. Vystudoval hru na varhany na Janáčko­vě konzervatoři v Ostravě u prof. Martiny Zelové. Poté navštěvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde ve třídě profesora Lumíra Pivovarského vystudoval sbormistrovství. Vysokoškolské vzdě­lání ukončil magisterským studiem na brněnské JAMU, kde studoval dirigování orchestru u Rostislava Hališky.

V sezóně 2007/2008 pů­sobil jako sbormistr operního sboru ve Slezském divadle Opava. Jako hostující dirigent spolupracoval například s Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Nejvýraznější je jeho spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava, kterou zahájil absolventským koncertem. Pravidelně vystu­puje na festivalu Bezručova Opava, mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec a v abonentním cyklu Janáčkovy filharmonie Jeunesses Musicales. Stále také spolupracuje s opavským pěveckým sborem Domino.

V současnosti je hudebním ředitelem souboru operety a muzikálu v Národním divadle moravskoslezském a je rovněž dirigentem sou­boru opery. Pro NDM připravil hudební nastudování pohádkového muzikálu Mrazík (2011) a muzikálu bratří Gershwinů Pardon My English (2011), jako dirigent se podílel na světové premiéře nového nastudování muzikálu Marguerite (2010), uvední operety Mamzelle Nitouche (2010), muzikálu Noc na Karlštejně (2011) a opeře Charlese Gounoda Romeo a Julie (2011). S Janáčkovou filharmonií Ostrava nahrál původní skladby Borise Urbánka pro nový český film 7 dní.

Inscenační tým - Sezóna:
DĚJ SE CO DĚJ (Anything Goes)Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
FANTOM A GENTLEMAN MUZIKÁLU Hudební nastudování
Dirigent
Dramaturgie
Korepetice
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Hudební nastudování
Dirigent
Sbormistr
Korepetice
KOČKYDirigent
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
ROMEO A JULIE, poselství lásky Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
EVITAHudební nastudování
Dirigent
FIALOVÝ SVĚTHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Hudební nastudování
Dirigent
Sbormistr
Korepetice
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
ROMEO A JULIE, poselství lásky Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
ANNA BOLENADirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Hudební nastudování
Dirigent
Sbormistr
Korepetice
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
SUNSET BOULEVARDKorepetice
Sbormistr
Hudební nastudování
Dirigent
ANNA BOLENADirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
FUNNY GIRLHudební nastudování
Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KRÁSNÁ HELENADirigent
Sbormistr
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NABUCCODirigent
SUNSET BOULEVARDKorepetice
Sbormistr
Hudební nastudování
Dirigent
VOLÁ LONDÝN - koncertDirigent
Sbormistr
Korepetice
Hudební nastudování
ANNA BOLENADirigent
BRATRÁNEK Z BATÁVIEDirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNASbormistr
Korepetice
Dirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
FUNNY GIRLHudební nastudování
Dirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KRÁSNÁ HELENADirigent
Sbormistr
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NABUCCODirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
SUNSET BOULEVARDKorepetice
Sbormistr
Hudební nastudování
Dirigent
ADVENTNÍ KONCERT – PAVEL HELEBRAND: JEZULÁTKO Dirigent
Hudební nastudování
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNASbormistr
Korepetice
Dirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KRÁSNÁ HELENADirigent
Sbormistr
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NABUCCODirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
Hudební nastudování
ADVENTNÍ KONCERT – PAVEL HELEBRAND: JEZULÁTKO Dirigent
Hudební nastudování
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNASbormistr
Korepetice
Dirigent
DIVOTVORNÝ HRNECKorepetice
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NABUCCODirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
Operetně-muzikálové kláníKlavírní doprovod
POLSKÁ KREVKorepetice
Dirigent
ROMEO A JULIEDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
Hudební nastudování
DIVOTVORNÝ HRNECKorepetice
MARGUERITEKorepetice
Hudební nastudování
Dirigent
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NABUCCODirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
PARDON MY ENGLISHDirigent
Korepetice
POLSKÁ KREVKorepetice
Dirigent
ROMEO A JULIEDirigent
ROSE MARIEKorepetice
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
Hudební nastudování
MARGUERITEKorepetice
Hudební nastudování
Dirigent
NABUCCODirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
PARDON MY ENGLISHDirigent
Korepetice
ROSE MARIEKorepetice
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent
NABUCCODirigent

Obsazení - Sezóna:
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dirigent
KOČKYDirigent
REBECCAdirigent
ROMEO A JULIE, poselství lásky Dirigent
EVITADirigent
FIALOVÝ SVĚTDirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dirigent
REBECCAdirigent
ROMEO A JULIE, poselství lásky Dirigent
ANNA BOLENADirigent
EVITADirigent
FUNNY GIRLDirigent
GALAVEČER K ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2016/2017Dirigent
Klavírní doprovod
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dirigent
REBECCAdirigent
SUNSET BOULEVARDDirigent
ANNA BOLENADirigent
EVITADirigent
FUNNY GIRLDirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KRÁSNÁ HELENADirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
SUNSET BOULEVARDDirigent
VOLÁ LONDÝN - koncertDirigent
ANNA BOLENADirigent
BRATRÁNEK Z BATÁVIEDirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADirigent
EVITADirigent
FUNNY GIRLDirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
KRÁSNÁ HELENADirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
NÁVRATY DOMŮDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
SUNSET BOULEVARDDirigent
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADirigent
EVITADirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
KRÁSNÁ HELENADirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
NÁVRATY DOMŮDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
ADVENT V OPERETĚKlavírní doprovod
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADirigent
Jarní kytice operetních a muzikálových melodiíKlavírní doprovod
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
POLSKÁ KREVDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
Benefiční večer v operetěKlavírní doprovod
DÁMSKÁ VOLENKAKlavírní doprovod
Jarní kytice operetních a muzikálových melodiíKlavírní doprovod
MAMZELLE NITOUCHEdirigent
MARGUERITEDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
PARDON MY ENGLISHDirigent
POLSKÁ KREVDirigent
ROMEO A JULIEDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
MAMZELLE NITOUCHEdirigent
MARGUERITEDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
PARDON MY ENGLISHDirigent
Fotografie - Sezóna:
FIALOVÝ SVĚT
Juraj Čiernik (Účinkující), Petr Gazdík (Účinkující), Patricia Janečková (Účinkující), Jitka Zelenková (Účinkující), Hana Fialová (Účinkující), Jakub Žídek (Dirigent), Martina Šnytová (Účinkující), Tomáš Savka (Účinkující), Roman Harok (Účinkující)
Foto: Libuše Zabralová
FIALOVÝ SVĚT
Patricia Janečková (Účinkující), Jitka Zelenková (Účinkující), Hana Fialová (Účinkující), Jakub Žídek (Dirigent), Martina Šnytová (Účinkující), Tomáš Savka (Účinkující)
Foto: Libuše Zabralová
GALAVEČER K ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2016/2017
REBECCA – Rebecca

Jakub Žídek (Klavírní doprovod), Hana Fialová
Foto: Martin Popelář
VOLÁ LONDÝN - koncert
Tim Rice & Andrew Lloyd Webber / JESUS CHRIST SUPERSTAR
Co na tom je tak zlého

Jakub Žídek (Dirigent), Martina Šnytová (Sólisté)
Foto: Martin Popelář
VOLÁ LONDÝN - koncert
Děkovačka

Adam Živnůstka (5PAK), Silvia Holečková (Sólisté), Denisa Žídková (Sólisté), Tomáš Savka (Sólisté), Hana Fialová (Sólisté), Lukáš Vlček (Sólisté), Jakub Žídek (Dirigent)
Foto: Martin Popelář