Pochází z Opavy. Vystudoval hru na varhany na Janáčko­vě konzervatoři v Ostravě u prof. Martiny Zelové. Poté navštěvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde ve třídě profesora Lumíra Pivovarského vystudoval sbormistrovství. Vysokoškolské vzdě­lání ukončil magisterským studiem na brněnské JAMU, kde studoval dirigování orchestru u Rostislava Hališky.

V sezóně 2007/2008 pů­sobil jako sbormistr operního sboru ve Slezském divadle Opava. Jako hostující dirigent spolupracoval například s Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Nejvýraznější je jeho spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava, kterou zahájil absolventským koncertem. Pravidelně vystu­puje na festivalu Bezručova Opava, mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec a v abonentním cyklu Janáčkovy filharmonie Jeunesses Musicales. Stále také spolupracuje s opavským pěveckým sborem Domino.

V současnosti je hudebním ředitelem souboru operety a muzikálu v Národním divadle moravskoslezském a je rovněž dirigentem sou­boru opery. Pro NDM připravil hudební nastudování pohádkového muzikálu Mrazík (2011) a muzikálu bratří Gershwinů Pardon My English (2011), jako dirigent se podílel na světové premiéře nového nastudování muzikálu Marguerite (2010), uvední operety Mamzelle Nitouche (2010), muzikálu Noc na Karlštejně (2011) a opeře Charlese Gounoda Romeo a Julie (2011). S Janáčkovou filharmonií Ostrava nahrál původní skladby Borise Urbánka pro nový český film 7 dní.
 
 
ČLÁNKY
(ostravan.cz, 6. 1. 2020)

 

Inscenační tým - Sezóna:
HARPAGON JE LAKOMEC?Dirigent
Korepetice
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KOČKYDirigent
KVĚTINY PRO PANÍ HARRISOVOUHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
LÍP SE LOUČÍ V NEDĚLIHudební nastudování
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
THRILL ME (Vzruš mě!)Hudební nastudování
Korepetice
WEST SIDE STORYHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
HARPAGON JE LAKOMEC?Dirigent
Korepetice
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KOČKYDirigent
KVĚTINY PRO PANÍ HARRISOVOUHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
LÍP SE LOUČÍ V NEDĚLIHudební nastudování
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
THRILL ME (Vzruš mě!)Hudební nastudování
Korepetice
WEST SIDE STORYHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
10 LET MUZIKÁLU V OSTRAVĚ 2010-2020Dirigent
Hudební nastudování
Korepetice
KVĚTINY PRO PANÍ HARRISOVOUHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
TANČÍCÍ MOSTYHudební nastudování
Hudební dramaturgie
THRILL ME (Vzruš mě!)Hudební nastudování
Korepetice
DĚJ SE CO DĚJ (Anything Goes)Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KOČKYDirigent
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
ROMEO A JULIE, poselství lásky Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
THRILL ME (Vzruš mě!)Hudební nastudování
Korepetice
WEST SIDE STORYHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
DĚJ SE CO DĚJ (Anything Goes)Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
FANTOM A GENTLEMAN MUZIKÁLU Hudební nastudování
Dirigent
Dramaturgie
Korepetice
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Hudební nastudování
Dirigent
Sbormistr
Korepetice
KOČKYDirigent
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
ROMEO A JULIE, poselství lásky Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
THRILL ME (Vzruš mě!)Hudební nastudování
Korepetice
EVITAHudební nastudování
Dirigent
FIALOVÝ SVĚTHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Hudební nastudování
Dirigent
Sbormistr
Korepetice
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
ROMEO A JULIE, poselství lásky Hudební nastudování
Dirigent
Korepetice
ANNA BOLENADirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Hudební nastudování
Dirigent
Sbormistr
Korepetice
REBECCADirigent
Sbormistr
Korepetice
SUNSET BOULEVARDKorepetice
Sbormistr
Hudební nastudování
Dirigent
ANNA BOLENADirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
FUNNY GIRLHudební nastudování
Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KRÁSNÁ HELENADirigent
Sbormistr
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
SUNSET BOULEVARDKorepetice
Sbormistr
Hudební nastudování
Dirigent
VOLÁ LONDÝN - koncertDirigent
Sbormistr
Korepetice
Hudební nastudování
ANNA BOLENADirigent
BRATRÁNEK Z BATÁVIEDirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNASbormistr
Korepetice
Dirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
FUNNY GIRLHudební nastudování
Dirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KRÁSNÁ HELENADirigent
Sbormistr
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
SUNSET BOULEVARDKorepetice
Sbormistr
Hudební nastudování
Dirigent
ADVENTNÍ KONCERT – PAVEL HELEBRAND: JEZULÁTKO Dirigent
Hudební nastudování
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNASbormistr
Korepetice
Dirigent
EVITAHudební nastudování
Dirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
KRÁSNÁ HELENADirigent
Sbormistr
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
Hudební nastudování
ADVENTNÍ KONCERT – PAVEL HELEBRAND: JEZULÁTKO Dirigent
Hudební nastudování
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNASbormistr
Korepetice
Dirigent
DIVOTVORNÝ HRNECKorepetice
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
POLSKÁ KREVKorepetice
Dirigent
ROMEO A JULIEDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
Hudební nastudování
DIVOTVORNÝ HRNECKorepetice
MAMZELLE NITOUCHEKorepetice
MARGUERITEKorepetice
Hudební nastudování
Dirigent
MRAZÍKHudební nastudování
Dirigent
Korepetice
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
PARDON MY ENGLISHDirigent
Korepetice
POLSKÁ KREVKorepetice
Dirigent
ROMEO A JULIEDirigent
ROSE MARIEKorepetice
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
Hudební nastudování
MAMZELLE NITOUCHEKorepetice
MARGUERITEKorepetice
Hudební nastudování
Dirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
Korepetice
PARDON MY ENGLISHDirigent
Korepetice
ROSE MARIEKorepetice
MAMZELLE NITOUCHEKorepetice

Obsazení - Sezóna:
HARPAGON JE LAKOMEC?Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KOČKYDirigent
KVĚTINY PRO PANÍ HARRISOVOUDirigent
LÍP SE LOUČÍ V NEDĚLIMuži u klavíru
REBECCAdirigent
THRILL ME (Vzruš mě!)Klavírní doprovod
WEST SIDE STORYDirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KOČKYDirigent
KVĚTINY PRO PANÍ HARRISOVOUDirigent
REBECCAdirigent
THRILL ME (Vzruš mě!)Klavírní doprovod
WEST SIDE STORYDirigent
DĚJ SE CO DĚJ (Anything Goes)Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KOČKYDirigent
REBECCAdirigent
ROMEO A JULIE, poselství lásky Dirigent
THRILL ME (Vzruš mě!)Klavírní doprovod
WEST SIDE STORYDirigent
DĚJ SE CO DĚJ (Anything Goes)Dirigent
FANTOM A GENTLEMAN MUZIKÁLU Dirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dirigent
KOČKYDirigent
REBECCAdirigent
ROMEO A JULIE, poselství lásky Dirigent
THRILL ME (Vzruš mě!)Klavírní doprovod
EVITADirigent
FIALOVÝ SVĚTDirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dirigent
REBECCAdirigent
ROMEO A JULIE, poselství lásky Dirigent
ANNA BOLENADirigent
EVITADirigent
FUNNY GIRLDirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!)Dirigent
REBECCAdirigent
SUNSET BOULEVARDDirigent
ANNA BOLENADirigent
EVITADirigent
FUNNY GIRLDirigent
JESUS CHRIST SUPERSTARDirigent
KRÁSNÁ HELENADirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
SUNSET BOULEVARDDirigent
VOLÁ LONDÝN - koncertDirigent
ANNA BOLENADirigent
BRATRÁNEK Z BATÁVIEDirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADirigent
EVITADirigent
FUNNY GIRLDirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
KRÁSNÁ HELENADirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
NÁVRATY DOMŮDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
SUNSET BOULEVARDDirigent
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADirigent
EVITADirigent
JENOVÉFADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
KRÁSNÁ HELENADirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
NÁVRATY DOMŮDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
ANNA BOLENADirigent
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNADirigent
JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤDirigent
MRAZÍKDirigent
NABUCCODirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
POLSKÁ KREVDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
MAMZELLE NITOUCHEdirigent
MARGUERITEDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
PARDON MY ENGLISHDirigent
POLSKÁ KREVDirigent
ROMEO A JULIEDirigent
SÁZKY Z LÁSKY (GUYS & DOLLS)Dirigent
MAMZELLE NITOUCHEdirigent
MARGUERITEDirigent
NOC NA KARLŠTEJNĚDirigent
PARDON MY ENGLISHDirigent
Fotografie - Sezóna:
10 LET MUZIKÁLU V OSTRAVĚ 2010-2020
Petr Šimíček, Jakub Žídek
Foto: Martin Kusyn
10 LET MUZIKÁLU V OSTRAVĚ 2010-2020
Petr Šimíček, Gabriela Petráková, Jakub Žídek, Ondřej Zicha, Marek David, Stanislav Dvořák
Foto: Martin Kusyn
10 LET MUZIKÁLU V OSTRAVĚ 2010-2020
Orchestr řídí

Jakub Žídek
Foto: Martin Kusyn
10 LET MUZIKÁLU V OSTRAVĚ 2010-2020
Jakub Žídek
Foto: Martin Kusyn
FANTOM A GENTLEMAN MUZIKÁLU
Jakub Žídek (Dirigent)
Foto: Martin Popelář
FIALOVÝ SVĚT
Juraj Čiernik (Účinkující), Petr Gazdík (Účinkující), Patricia Janečková (Účinkující), Jitka Zelenková (Účinkující), Hana Fialová (Účinkující), Jakub Žídek (Dirigent), Martina Vlčková (Účinkující), Tomáš Savka (Účinkující), Roman Harok (Účinkující)
Foto: Libuše Zabralová
FIALOVÝ SVĚT
Patricia Janečková (Účinkující), Jitka Zelenková (Účinkující), Hana Fialová (Účinkující), Jakub Žídek (Dirigent), Martina Vlčková (Účinkující), Tomáš Savka (Účinkující)
Foto: Libuše Zabralová
VOLÁ LONDÝN - koncert
Tim Rice & Andrew Lloyd Webber / JESUS CHRIST SUPERSTAR
Co na tom je tak zlého

Jakub Žídek (Dirigent), Martina Vlčková (Sólisté)
Foto: Martin Popelář
VOLÁ LONDÝN - koncert
Děkovačka

Adam Živnůstka (5PAK), Silvia Holečková (Sólisté), Denisa Bílá (Sólisté), Tomáš Savka (Sólisté), Hana Fialová (Sólisté), Lukáš Vlček (Sólisté), Jakub Žídek (Dirigent)
Foto: Martin Popelář