Foto: Catherine Makarevich

Sympozium „Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu" se uskutečnilo v Národním divadle moravskoslezském 10. a 11. 4. 2014. Tématem sympozia bylo hledání možností spolupráce divadel a škol a inspirace jak německou, tak českou praxí v této oblasti. Program sympozia obsahoval odborné příspěvky a prezentace, workshopy, diskuse i návštěvu divadelního představení. 
 

Sborník ze sympozia k nahlédnutí: Sborník ze sympozia ke stažení: 

Sympozium stejně jako vznik elektronické publikace sborníku finančně podpořili:

Česko-německý fond budoucnosti, statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury. 

   Informace z proběhlého ročníku sympozia v roce 2014


Téma

Tématem sympozia je hledání možností spolupráce divadel a škol a inspirace jak německou, tak českou praxí v této oblasti. Program sympozia obsahuje odborné příspěvky a prezentace, workshopy, diskuse i návštěvu divadelního představení.

Cíle
•    podnítit partnerskou spolupráci divadel a škol
•    inspirovat se zkušenostmi z německé a české praxe 
•    vytvořit prostor pro odbornou diskusi
•    rozvinout síť kontaktů uměleckých institucí
•    společně hledat cesty pro podporu kulturního vzdělávání dětí a mládeže při profesionálních divadlech v ČR

Cílová skupina
Sympozium je určeno divadelním ředitelům, dramaturgům,  nezávislým umělcům, lektorům, pedagogům, zástupcům neziskových organizací, akademickým pracovníkům i politickým zástupcům.

Místo a termín konání
10. a 11. 4. 2014 v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.

Program
Zahraniční lektoři a referenti
Čeští lektoři a referenti (zástupci akademické obce, profesionálních divadel i neziskových organizací)
Workshopy
Přihláška

Pořadatelé
Národní divadlo moravskoslezské, Ateliér pro děti a mládež při NDM.
Projekt finančně podpořil Českoněmecký fond budoucnosti a Statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury.
Sympozium proběhne za podpory a účasti Goethe institutu a NIPOSu.

Kontakt
konference@ndm.cz

Účastnický poplatek na sympozium činí 250 Kč.