OPERNÍ SIRÉNY 2. – Geneze operní inscenace

5. října 2016 v 16 hodin v Knihovně města Ostravy – sál hudebního oddělení
 
 
Foto Martin Kusyn
 

 

Audio-video ukázky