OPERNÍ SIRÉNY 9. – Současná "nová" opera
7. června v 16 hodin v Knihovně města Ostravy – sál hudebního oddělení

    Foto: Martin Kusyn