Photos - Season:
HORNICKÉ VDOVY
Sabina Muchová (MARCELA)
Photo by: Martin Kusyn
HORNICKÉ VDOVY
Lenka Kucharská Sedláčková (MARTA), Alena Sasínová-Polarczyk (OLGA), Viktória Pejková (TÁŇA), Marie Logojdová (KVĚTA), Sabina Muchová (MARCELA)
Photo by: Martin Kusyn
LOST IN YONKERS
Robert Finta (ARTY), Sabina Muchová (GERTA), Vít Roleček (JAY)
Photo by: Martin Kusyn
LOST IN YONKERS
Kamila Janovičová (BELLA), František Strnad (LOUIE), Robert Finta (ARTY), Sabina Muchová (GERTA), Vít Roleček (JAY), Alena Sasínová-Polarczyk (GRANDOMTHER KURNITZ)
Photo by: Martin Kusyn
MEDEA
Sabina Muchová (Sbor žen), Marie Logojdová (Sbor žen), Veronika Andrašková (Sbor žen), Ivana Ambrúsová (Sbor žen), Marcela Gurbaľová (Sbor žen), Alena Sasínová-Polarczyk (Chůva)
Photo by: Maxim Bajza
MEDEA
Ivana Ambrúsová (Sbor žen), Veronika Andrašková (Sbor žen), Marcela Gurbaľová (Sbor žen), Marie Logojdová (Sbor žen), Sabina Muchová (Sbor žen)
Photo by: Martin Kusyn
MEDEA
Ivana Ambrúsová (Sbor žen), Marcela Gurbaľová (Sbor žen), Sabina Muchová (Sbor žen), Veronika Andrašková (Sbor žen), Petra Kocmanová (Médea)
Photo by: Martin Kusyn
LOVE'S LABOUR'S LOST
Sabina Muchová, Sára Erlebachová, Petr Houska, Aneta Kaluža Klimešová
Photo by: Martin Kusyn
LOVE'S LABOUR'S LOST
Sára Erlebachová, Sabina Muchová, Viktória Pejková, Petr Houska
Photo by: Martin Kusyn
LOVE'S LABOUR'S LOST
Sabina Muchová, František Strnad
Photo by: Martin Kusyn
MARIE ANTOINETTE
Izabela Vydrová, Sabina Muchová
Photo by: Martin Kusyn
MARIE ANTOINETTE
Sára Erlebachová, Vladimír Čapka, Izabela Vydrová, Sabina Muchová
Photo by: Martin Kusyn
MARIE ANTOINETTE
Vladimír Čapka, Sabina Muchová
Photo by: Martin Kusyn
MARIE ANTOINETTE
Jan Fišar, Sabina Muchová, Pavel Juřica, Sára Erlebachová, Daniel Hrůza
Photo by: Martin Kusyn