DUBNOVÝ DRIBLING NAPŘÍČ DĚJINAMI STOLETÍ S LOJZKEM LAPÁČKEM
ČINOHRA / 20.4.2022
Činohra Národního divadla moravskoslezského uvede dvě dubnová představení inscenace NANEBEVSTOUPENÍ LOJZKA LAPÁČKA ZE SLEZSKÉ OSTRAVY podle významného prozaického díla českého exilového spisovatele, ostravského rodáka, Oty Filipa.
 
„Autorem dramatizace a jejím dramaturgem je Tomáš Vůjtek, režisérem pak Janusz Klimsza. Scénu vytvořil David Bazika, kostýmy Marcela Lysáčková a hudbu napsal Ivan Acher. Zbývá dodat ještě jedno jméno – dlouholetého dramaturga činohry NDM Marka Pivovara, zesnulého v lednu loňského roku. Byl to on, kdo již před několika lety před soubor činohry tento těžký úkol postavil.
(...) Ústřední postava příběhu Lojzek Lapáček opravdu musí prokazovat značný um, lehkost a soustředění, aby dokázal snést všechny nástrahy překotných dějů, odehrávajících se v jeho životě prožitém mezi léty 1928 až 1968 v Ostravě. Tomáš Vůjtek koncipuje svoji dramatizaci s respektem k předloze, nechává ji na jevišti rozžít s akcentem těch motivů, které jsou jeho stylovému pojetí vlastní. Neskrývaná obhroublost v jednání postav, lidská vypočítavost, zbabělost, drzost, chytře připravený úšklebek tu vynikají a světu hry dodávají na autentičnosti. V těchto tónech Tomáš Vůjtek předkládá svým hercům plnokrevné postavy v opravdu barvitých situacích. Díky nim pak mohou vyrůst obě ústřední témata hry. Ať už jde o rozkrývání kulturní různosti ostravského regionu (v tomto případě živlu českého, německého, polského a židovského) nebo o marnost lidského počínání v boji s tokem velkých dějin. (...) Režisér Janusz Klimsza tuto koncepci dotváří důrazem na citlivé propojení tragiky i komiky, čímž vyniká absurdita počínání postav. (...) Každá z figur, která vstupuje do dramatického dění na jevišti, tak přichází s vlastním, jasně definovaným tématem a specifickou energií, dikcí, pohybem...
 
 
(...) Robert Finta podává úctyhodný výkon, tříapůlhodinovou inscenaci svou energií suverénně táhne. (...) Ve zcizujících momentech, kdy vystupuje ze své postavy a sděluje divákovi důležité informace a vlastní interpretace toho, co se právě odehrává, je herec nejsilnější. Tyto textové plochy pojímá barvitě, soudím, že většinou s přesnou pointou, čemuž významně napomáhá častý ironický až sarkastický tón.
Adam Gold
(patriotmagazin.cz, 4. 4. 2022)
 
Nejbližší představení uvedeme 27. dubna 2022 od 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona. Těšíme se na Vaši návštěvu!