31.12.1920 Mariánské Hory, m.č.Ostravy – 7.12.2011 Ostrava

operní pěvkyně, pedagožka

    Z.D. se narodila v rodině důlního dozorce Jana D. a jeho manželky Anny. Společně s bratrem Břetislavem vyrůstala v prostředí s hudebním zázemím (otec vynikal krásným barytonem). Zpěvu se začala věnovat již na měšťance, kde pod vedením učitele Kokeše vystupovala při sborových i sólových vystoupeních. Nesouhlas matky s povoláním operní pěvkyně přiměl nadějnou adeptku zpěvu nastoupit po ukončení měšťanky na dvouletou odbornou školu pro ženská povolání v Ostravě. Po úspěšném ukončení školy (22.6.1938) začala studovat hudbu na soukromé Hudební škole dr. Leoše Janáčka v Moravské Ostravě – Vítkovicích, určené pro výchovu učitelů hudby (1940-43, vysvědčení o učitelské způsobilosti z 12.12.1943). Základy zpěvu získala u tenoristy Karla Küglera, opravdového školení se jí však dostalo až u profesora Rudolfa Vaška, ke kterému se dostala na  doporučení skladatele a pedagoga Josefa Schreibera. V roce 1943 složila na pražské konzervatoři závěrečnou státní zkoušku v oboru sólový zpěv a po úspěšném absolutoriu nastoupila jako profesorka zpěvu na Hudební škole dr. L. Janáčka v Moravské Ostravě – Vítkovicích. 


    Již během studia a krátce po jeho ukončení se D. prezentovala písňovou tvorbou na řadě regionálních kulturních akcí a na výchovných koncertech. Vystoupila na Jubilejním večeru k 20. výročí založení hudební školy v Ostravě – Vítkovicích (28.2.1942), Večeru české hudby (19.3.1942), Večeru Jaroslava Křičky k 60. výročí skladatelova narození (19.12.1942), Brahmsově koncertu na paměť 110. výročí autorova narození (16.4.1943), koncertu ke 100. výročí narození hudebního skladatele Jana Maláta (19.5.1943), koncertu k 15. výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka (19.11.1943), v pořadu Perly českých oper (7.12.1943), koncertu k 120. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany (10.3.1944), Večeru moravských skladatelů (29.3.1944), koncertu hudební školy Leoše Janáčka (27.6.1944), koncertu na oslavu osvobození (12.6.1945) a mnoho dalších. Za svůj pěvecký výkon v rámci koncertů mladých umělců s názvem „Koncerty třiceti 1942“ (15. a 17.-18.12.1942) ve velkém sále Městské knihovny v Praze byla oceněna prvním místem.


     V roce 1945 byla D. angažovaná na základě povinného předzpívání před dirigentem Zdeňkem Chalabalou na místo sólistky opery Zemského divadla v Ostravě. Publiku severomoravské metropole se představila rolí Lidunky v premiérovém nastudování opery Viléma Blodka V studni (1945), věhlas si však získala až titulní rolí Cho-Cho-San v Pucciniho opeře Madame Butterfly (1946). Neshody s vedením ostravské opery vedly k jednoročnímu přerušení ostravského angažmá a nástupu D. do opery Národního divadla v Opavě (div. sezóna 1948/49). Mladá operní pěvkyně byla v Opavě známá již svým hostováním v úloze Cho-Cho-San v průběhu roku 1948, nebylo proto divu, že se během jediné divadelní sezóny objevila v řadě úspěšně inscenovaných kusů z převážně ostravského repertoáru (A.Dvořák: Šelma sedlák, 1948; A.Dvořák: Rusalka, 1948; B. Smetana: Hubička, 1949). Ani během opavského intermezza však D. nepřerušila kontakty s Ostravou a nadále před tamním publikem hostovala v postavách Cho-Cho-San z Pucciniho opery Madame Butterfly, Antonie z Offenbachových Hoffmannových povídek (1949) a Vendulky ze Smetanovy Hubičky, kterou v roce 1950 nastudovala také v nové úpravě.


    Po ročním mezidobí se D. vrátila v roce 1949 zpět do Ostravy, kde navázala na svou předchozí práci a divadelní úspěchy. Severomoravské metropoli zůstala věrná až do odchodu na zasloužený odpočinek 29.6.1978. Během více než třiceti let vytvořila na ostravské operní scéně více než 100 rolí ve 2 000 představeních. Herecký temperament a pěvecký talent postavený na krásném hlasu sopránového typu s neuvěřitelně dynamickým rozpětím od mohutných forte po nedostižná pianissima předurčil pěvkyni především pro italský repertoár Verdiho a Pucciniho oper, ve kterých mohla uplatit kantilénový přednes a skvostnou pěveckou techniku (Aida, G.Verdi:Aida, 1952; Nella, G.Puccini: Gianni Schicchi, 1959; Tosca, G.Puccini: Tosca, 1960; Cho-Cho-San, G.Puccini: Madame Butterfly, 1946 a 1961; Flora, G.Verdi: La Traviata, 1964; Abigail, G.Verdi: Nabucco, 1968; Curra, G.Verdi: Síla osudu, 1969, Giovanna, G.Verdi: Rigoletto, 1975). Vedle rolí z italských zpěvoher, které byly D. vlastní, okouzlila pěvkyně ostravské publikum rovněž jako zasněná Senta ve Wagnerově Bludném Holanďanovi (1954 a 1957), nešťastná Elíza v Čajkovského Pikové dámě (1955), křehká Markétka v Gounodově Faustu a Markétce (1957), temperamentní Kateřina v Šebalinově Zkrocení zlé ženy (1959) a skvělá Jaroslavna v Borodinově Knížeti Igorovi (1965). Z českých oper se D. orientovala zejména na díla Janáčkova a Dvořákova. Na ostravském jevišti se objevila jako vášnivá i vznešená Krasava ve Smetanově  Libuši (1954), Jenůfa v Janáčkově Její pastorkyni (1958), šarmantní Julie v Dvořákově Jakobínovi (1959), zamilovaná i nešťastná Rusalka v Dvořákově Rusalce (1960), Kněžna v Dvořákově opeře Čert a Káča (1961) a Kostelnička v Janáčkově Její pastorkyni (1967). S ostravským publikem se D. rozloučila rolí Ludmily ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta.
 

    Kromě své domovské scény v Ostravě vystupovala D. také v Opavě, Brně, Olomouci, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Bratislavě a Košicích. V roce 1958 hostovala v představení Aidy v jugoslávském Splitu a o rok později (1959) absolvovala s Aidou, Madame Butterfly, Faustem a Markétkou a Pikovou dámou šestitýdenní turné po SSSR. Na počátku 70.let navštívila s ostravským souborem Německo (Mařenka, Smetana: Prodaná nevěsta, 1970), Itálii (Taťjána, Čajkovskij: Evžen Oněgin, 1972) a Polsko (Káča, Dvořák: Čert a Káča, 1972).


    D. se kromě zpěvu věnovala také pedagogické činnosti. Bezprostředně po absolutoriu na pražské konzervatoři nastoupila svou učitelskou dráhu v Hudební škole dr. Leoše Janáčka v Moravské Ostravě – Vítkovicích. Společně se svým učitelem Rudolfem Vaškem zakládala pěvecké oddělení na ostravské konzervatoři, kde v letech 1953 – 1955 a 1962 – 1982 působila jako profesorka pěveckého oddělení. V letech 1956 – 1958 předávala své bohaté pěvecké zkušenosti také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Vyučovala také soukromě. K jejím žákům patří např. Svatava Slavíčková (1949), Jiří Kubík (1955), Břetislav Vojkůvka (1957) a Eduard Klezla (1961).


    I po ukončení aktivní pěvecké a později i pedagogické činnosti byla součástí ostravského kulturní života. Navštěvovala premiérová divadelní představení a koncerty vážné hudby, besedovala a poskytovala interview. Ostravská kulturní obec a operní publikum jí vzdalo čest při posledním rozloučení z jeviště divadla Antonína Dvořáka v Ostravě 16.12.2011.    

Lit.:Melnar, Josef: Zdeňka Diváková, MU FF Ústav hudební vědy, Hudební věda, Rybí 2009 (bakalářská práce); Hudec, Vladimír. Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945, Ostrava 1984; Šuler, Oldřich. 40 let ostravského divadla 1919-1959. Ostrava, 1959; Sýkorová-Čapková, Eva. 60 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979; Kabeláč, Vojtěch. 70 let Státního divadla v Ostravě, Ostrava 1979. Almanach Národního divadla moravskoslezského 1919-1999, Ostrava 1999.

Kamil Rodan

Diváková Zdeňka. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy (Supplementum č.2). Ostrava : 2013. ISBN 978-80-7464-459-7, s. 40-42.
 

Články z webu

ZPRAVODAJ (12/1995)
(1. 12. 1995)

ZPRAVODAJ (12/1990)
(1. 12. 1990)

Obsazení - Sezóna:
LA TRAVIATAFlora Bervoix
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
Z MRTVÉHO DOMUPoběhlice
EUGEN ONĚGINLarina, statkářka
NÍŽINAAntonia
PIKOVÁ DÁMAGuvernantka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
RIGOLETTOGiovanna
VOJNA A MÍRMarja Achrosimovová
EUGEN ONĚGINLarina, statkářka
JEJÍ PASTORKYŇAPastuchyňa
PIKOVÁ DÁMAGuvernantka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
RIGOLETTOGiovanna
VOJNA A MÍRMarja Achrosimovová
Z MRTVÉHO DOMUPoběhlice
EUGEN ONĚGINLarina, statkářka
JEJÍ PASTORKYŇAPastuchyňa
LA TRAVIATAFlora Bervoix
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
Z MRTVÉHO DOMUPoběhlice
EUGEN ONĚGINLarina, statkářka
JEJÍ PASTORKYŇAPastuchyňa
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKAPetrovna, kolchoznice
ČERT A KÁČAMáma
EUGEN ONĚGINLarina, statkářka
ITALKA V ALŽÍRUZulma
KATEŘINA IZMAJLOVOVÁTrestankyně
LA TRAVIATAFlora Bervoix
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO ČLOVĚKAPetrovna, kolchoznice
EUGEN ONĚGINLarina, statkářka
ITALKA V ALŽÍRUZulma
KATEŘINA IZMAJLOVOVÁTrestankyně
NA STARÉM BĚLIDLEPaní Prošková
Jeho žena
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
ITALKA V ALŽÍRUZulma
LA TRAVIATAFlora Bervoix
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
SÍLA OSUDUCurra, komorná Leonory
STRAŠIDELNÝ DVŮRStolníková, jejich tetinka
JEJÍ PASTORKYŇAKostelnička
LA TRAVIATAFlora Bervoix
MANONPousette
PRODANÁ NEVĚSTALudmila, jeho manželka
CARMENMercédes
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LA TRAVIATAFlora Bervoix
LIBUŠEŽenci
MANONPousette
NABUCCOAbigail, dcera Nabucca a otrokyně
SÍLA OSUDUCurra, komorná Leonory
CARMENMercédes
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
JEJÍ PASTORKYŇAKostelnička
LA TRAVIATAFlora Bervoix
NABUCCOAbigail, dcera Nabucca a otrokyně
TROUBADOUR (TRUBADÚR)Leonora
CARMENMercédes
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LA TRAVIATAFlora Bervoix
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKYRevírníková
RŮŽOVÝ KAVALÍRMarianna, její dueňa
TROUBADOUR (TRUBADÚR)Leonora
CARMENMercédes
ČTYŘI PÁNI HRUBIÁNIMarina, jeho žena
DON QUIJOTEGarcias
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
KNÍŽE IGORJaroslavna, jeho manželka
LA TRAVIATAFlora Bervoix
MARYŠALízalka
TROUBADOUR (TRUBADÚR)Leonora
DON QUIJOTEGarcias
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Larina, statkářka
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LA TRAVIATAFlora Bervoix
TROUBADOUR (TRUBADÚR)Leonora
APOKRYFYPaní Sára
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Larina, statkářka
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
SEMJON KOTKOII. žena
TROUBADOUR (TRUBADÚR)Leonora
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)Larina, statkářka
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
SEMJON KOTKOII. žena
VILÉM TELLHedvika
ARIADNA NA NAXUSkladatel
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
MADAME BUTTERFLYButterfly
ČERT A KÁČAKněžna
TOSCAFloria Tosca
GIANNI SCHICCINella
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LIBUŠEKrasava, Lutoborova dcera (obě na Libušině dvoře)
RUSALKARusalka
TOSCAFloria Tosca
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENYKateřina, Baptistova dcera
BLUDNÝ HOLANĎANSenta
BLUDNÝ HOLANĎANSenta
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
JAKOBÍNJulie, žena Bohušova
JEJÍ PASTORKYŇAJenůfa, její pastorkyňa
LIBUŠEKrasava, Lutoborova dcera (obě na Libušině dvoře)
BLUDNÝ HOLANĎANSenta
BLUDNÝ HOLANĎANSenta
ČAROSTŘELECAgáta, jeho dcera
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
JEJÍ PASTORKYŇAJenůfa, její pastorkyňa
LIBUŠEKrasava, Lutoborova dcera (obě na Libušině dvoře)
PIKOVÁ DÁMAElíza
FAUST A MARKÉTKAMarkéta
HOFFMANNOVY POVÍDKYAntonia
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LIBUŠEKrasava, Lutoborova dcera (obě na Libušině dvoře)
PIKOVÁ DÁMAElíza
ŠÁRKALibina
AIDAAida, ethiopská otrokině
CARMENMercedes
EUGEN ONĚGINTaťána
HOFFMANNOVY POVÍDKYAntonia
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LIBUŠEKrasava, Lutoborova dcera (obě na Libušině dvoře)
PIKOVÁ DÁMAElíza
SMRT KMOTŘIČKAPrincezna
ŠELMA SEDLÁKKněžna
AIDAAida, ethiopská otrokině
BLUDNÝ HOLANĎANSenta
EUGEN ONĚGINTaťána
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LIBUŠEKrasava, Lutoborova dcera (obě na Libušině dvoře)
PIKOVÁ DÁMAElíza
SMRT KMOTŘIČKAPrincezna
ŠELMA SEDLÁKKněžna
AIDAAida, ethiopská otrokině
BLUDNÝ HOLANĎANSenta
EUGEN ONĚGINTaťána
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
LIBUŠEKrasava, Lutoborova dcera (obě na Libušině dvoře)
MADAME BUTTERFLYČo-Čo-San, zvaná Butterfly
MALÍŘSKÝ NÁPADDceruška správcova
AIDAAida, ethiopská otrokině
EUGEN ONĚGINTaťána
HUBIČKAVendulka, jeho dcera
MADAME BUTTERFLYČo-Čo-San, zvaná Butterfly
CARMENMercedes
EUGEN ONĚGINTaťána
JAKOBÍNJulie, Bohušova žena
MADAME BUTTERFLYČo-Čo-San, zvaná Butterfly
PSOHLAVCIKateřina, rozená z Lobkovic, jeho choť
RUSALKACizí kněžna
ŠÁRKALibyna
TOSCAFloria Tosca, slavná zpěvačka
CARMENMercedes
ČERT A KÁČAKněžna
ČERT A KÁČAKněžna
ČERT A KÁČAKněžna
EUGEN ONĚGINTaťána
JAKOBÍNJulie, Bohušova žena
ŠÁRKALibyna
TOSCAFloria Tosca, slavná zpěvačka
CARMENMercedes
MADAME BUTTERFLYČo-Čo-San, zvaná Butterfly
SOROČINSKÝ JARMARKParaša, dcera Čerevika
MADAME BUTTERFLYČo-Čo-San, zvaná Butterfly
HOFFMANNOVY POVÍDKYAntonie
MADAME BUTTERFLYČo-Čo-San, zvaná Butterfly
MADAME BUTTERFLYČo-Čo-San, zvaná Butterfly
V STUDNILidunka, selská dcera
Fotografie - Sezóna:
RIGOLETTO
Vladimír Mach (Rigoletto, dvorní šašek), Zdeňka Diváková (Giovanna)
Foto: František Krasl
VOJNA A MÍR
Věra Nováková (Marja Peronská), Zdeňka Diváková (Marja Achrosimovová), Bohuslava Návratová (Soňa)
Foto: František Krasl
EUGEN ONĚGIN
Květoslav Bubeník, Zdeňka Diváková (Larina, statkářka)
Foto: František Krasl
PRODANÁ NEVĚSTA
Vladimír Mach (Krušina, sedlák), Daniela Šounová (Mařenka, jejich dcera), Zdeňka Diváková (Ludmila, jeho manželka)
Foto: František Krasl
PRODANÁ NEVĚSTA
Karel Hanuš (Mícha, gruntovník), Drahomíra Drobková (Háta, jeho manželka), Jiří Herold (Kecal, vesnický dohazovač), Vladimír Mach (Krušina, sedlák), Zdeňka Diváková (Ludmila, jeho manželka), Daniela Šounová (Mařenka, jejich dcera)
Foto: František Krasl
JEJÍ PASTORKYŇA
Jitka Kovaříková (Jenůfa), Zdeňka Diváková (Kostelnička)
Foto: František Krasl
JEJÍ PASTORKYŇA
Zdeňka Diváková (Kostelnička), Lubomír Procházka (Štěva)
Foto: František Krasl
NABUCCO
Scéna Vladimír Šrámek
Kostýmy Bedřiška Ustohalová
Členové operního sboru

Vojtěch Zouhar (Velekněz Baalův), Zdeňka Diváková (Abigail, dcera Nabucca a otrokyně)
Foto: František Krasl
NABUCCO
Zdeňka Diváková (Abigail, dcera Nabucca a otrokyně), Čeněk Mlčák (Nabucco, babylónský král)
Foto: František Krasl
NABUCCO
Zdeňka Diváková (Abigail, dcera Nabucca a otrokyně), Čeněk Mlčák (Nabucco, babylónský král)
Foto: František Krasl
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Věra Nováková (Liška Bystrouška), Karel Průša (Revírník), Zdeňka Diváková (Revírníková)
Foto: František Krasl
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Věra Nováková (Liška Bystrouška), Zdeňka Diváková (Revírníková), Drahomíra Drobková (Lapák)
Foto: František Krasl
RŮŽOVÝ KAVALÍR
Alena Havlicová - Jakšová (Annina, jeho družka), Karel Průša (Baron Ochs, z Lerchenau), Zdeňka Diváková (Marianna, její dueňa)
Foto: František Krasl
CARMEN
Karel Kožušník (Remendado), Lubomír Procházka (Dancairo), Eva Randová - Těluškinová (Carmen), Zdeňka Diváková (Mercédes), Radmila Minářová (Frasquita)
Foto: František Krasl
ČTYŘI PÁNI HRUBIÁNI
Eva Gebauerová - Phillips (Felice, jeho žena), Alena Havlicová - Jakšová (Markéta, jeho žena), Věra Nováková (Lucieta, jeho dcera), Zdeňka Diváková (Marina, jeho žena)
Foto: František Krasl
ČTYŘI PÁNI HRUBIÁNI
Eva Randová - Těluškinová (Markéta, jeho žena), Josef Škrobánek (Filipeto, jeho syn), Zdeňka Diváková (Marina, jeho žena), Eva Gebauerová - Phillips (Felice, jeho žena)
Foto: František Krasl
KNÍŽE IGOR
Zdeňka Diváková (Jaroslavna, jeho manželka), Vojtěch Zouhar (Igor Svjatoslavič)
Foto: František Krasl
KNÍŽE IGOR
Zdeňka Diváková (Jaroslavna, jeho manželka)
Foto: František Krasl
DON QUIJOTE
Karel Kožušník (Rodriguez), Zdeňka Diváková (Garcias), Radmila Minářová (Pedro), Lubomír Procházka (Juan)
Foto: František Krasl
DON QUIJOTE
Karel Průša (Don Quijote), Radoslav Svozil (Sancho), Zdeňka Diváková (Garcias)
Foto: František Krasl
LA TRAVIATA
Zdeňka Diváková (Flora Bervoix), Karel Kožušník (Gaston), Oldřich Lindauer (Alfréd Germont)
Foto: František Krasl
LA TRAVIATA
Čeněk Mlčák (Jiří Germont), Oldřich Lindauer (Alfréd Germont), Karel Hanuš (Markýz d´Aubigny), Radoslav Svozil (Baron Douphal), Rudolf Juza (Doktor Grenville), Zdeňka Diváková (Flora Bervoix), Radmila Minářová (Violetta Valéry)
Foto: František Krasl
LA TRAVIATA
Karel Hanuš (Markýz d´Aubigny), Zdeňka Diváková (Flora Bervoix), Karel Kožušník (Gaston), Radmila Minářová (Violetta Valéry), Rudolf Juza (Doktor Grenville), Oldřich Lindauer (Alfréd Germont), Radoslav Svozil (Baron Douphal)
Foto: František Krasl
TROUBADOUR (TRUBADÚR)
Scéna Mikuláš Kravjanský
 

Eva Randová - Těluškinová (Azucena), Zdeňka Diváková (Leonora), Jiří Zahradníček (Manrico), Vojtěch Zouhar (Hrabě Luna)
Foto: František Krasl
TROUBADOUR (TRUBADÚR)
Eva Randová - Těluškinová (Azucena), Zdeňka Diváková (Leonora), Vojtěch Zouhar (Hrabě Luna)
Foto: František Krasl
TROUBADOUR (TRUBADÚR)
Zdeňka Diváková (Leonora), Bronislava Taufrová (Inez)
Foto: František Krasl
EVŽEN ONĚGIN (EUGEN ONĚGIN)
Oldřich Lindauer (Lenskij), Zdeňka Diváková (Larina, statkářka), Amalie Braunová-Kadlčíková (Olga)
Foto: František Krasl
ARIADNA NA NAXU
Zdeňka Diváková (Skladatel), Oldřich Lindauer (Taneční mistr)
Foto: František Krasl
ARIADNA NA NAXU
Zdeňka Diváková (Skladatel)
Foto: František Krasl
HUBIČKA
Zdeňka Diváková (Vendulka, jeho dcera), Jiří Zahradníček (Lukáš, mladý vdovec)
Foto: František Krasl
HUBIČKA
Zdeňka Diváková (Vendulka, jeho dcera), Jiří Herold (Otec Paloucký)
Foto: František Krasl
MADAME BUTTERFLY
Zdeňka Diváková (Butterfly), Oldřich Lindauer (B. F. Pinkerton)
Foto: František Krasl
MADAME BUTTERFLY
Zdeňka Diváková (Butterfly)
Foto: František Krasl
MADAME BUTTERFLY
Vojtěch Zouhar (Sharpless), Zdeňka Diváková (Butterfly)
Foto: František Krasl
RUSALKA
Jiří Zahradníček (Princ), Blanka Vaňková (Cizí kněžna), Zdeňka Diváková (Rusalka)
Foto: František Krasl
RUSALKA
Jiří Zahradníček (Princ), Zdeňka Diváková (Rusalka)
Foto: František Krasl
RUSALKA
Ludmila Komancová (Ježibaba), Zdeňka Diváková (Rusalka)
Foto: František Krasl
RUSALKA
Zdeňka Diváková (Rusalka)
Foto: František Krasl
RUSALKA
Věra Nováková (Kuchtík), Zdeňka Diváková (Rusalka), Ilja Hylas, Ludmila Komancová (Ježibaba)
Foto: František Krasl
TOSCA
Čeněk Mlčák (Baron Scarpia), Zdeňka Diváková (Floria Tosca), Vladimír Šrámek
Foto: František Krasl
TOSCA
Slavomil Kramoliš (Důstojník), Jiří Zahradníček (Mario Cavaradossi), Zdeňka Diváková (Floria Tosca), Vladimír Šrámek
Foto: František Krasl
TOSCA
Jiří Zahradníček (Mario Cavaradossi), Zdeňka Diváková (Floria Tosca)
Foto: František Krasl
TOSCA
Jiří Zahradníček (Mario Cavaradossi), Zdeňka Diváková (Floria Tosca)
Foto: František Krasl
TOSCA
Zdeňka Diváková (Floria Tosca), Jiří Zahradníček (Mario Cavaradossi)
Foto: František Krasl
TOSCA
Jiří Zahradníček (Mario Cavaradossi), Zdeňka Diváková (Floria Tosca)
Foto: František Krasl
TOSCA
Jaroslav Kachel (Mario Cavaradossi), Zdeňka Diváková (Floria Tosca)
Foto: František Krasl
TOSCA
Zdeňka Diváková (Floria Tosca), Jaroslav Kachel (Mario Cavaradossi)
Foto: František Krasl
TOSCA
Zdeňka Diváková (Floria Tosca)
Foto: František Krasl
TOSCA
Zdeňka Diváková (Floria Tosca)
Foto: František Krasl
TOSCA
Jiří Zahradníček (Mario Cavaradossi), Zdeňka Diváková (Floria Tosca), Miloslav Nekvasil
Foto: František Krasl
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Marie Burešová (Bianca, Baptistova dcera), Zdeňka Diváková (Kateřina, Baptistova dcera)
Foto: František Krasl
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Zdeňka Diváková (Kateřina, Baptistova dcera), Čeněk Mlčák (Petruccio)
Foto: František Krasl
JEJÍ PASTORKYŇA
Zdeňka Diváková (Jenůfa, její pastorkyňa), František Janda (Laca Klemeň, vnuk stařenky Buryjovky, nevlastní bratr Števa), Rudolf Juza (Rychtář), Bronislava Taufrová (Kostelnička Buryjovka, vdova, stařenčina snacha), Helena Zemanová (dříve Menzlová) (Stařenka Buryjovka, výminkářka a hospodyně ve mlýně)
Foto: František Krasl
JEJÍ PASTORKYŇA
Scéna a kostýmy Jana Sládka

Zdeňka Diváková (Jenůfa, její pastorkyňa), František Janda (Laca Klemeň, vnuk stařenky Buryjovky, nevlastní bratr Števa), Rudolf Juza (Rychtář), Helena Zemanová (dříve Menzlová) (Stařenka Buryjovka, výminkářka a hospodyně ve mlýně), Jiří Pavlíček (Števa Buryja, vnuk stařenky Buryjovky, nevlastní bratr Laca), Marie Burešová (Karolka, jejich dcera)
Foto: František Krasl
JEJÍ PASTORKYŇA
Scéna a kostýmy Jana Sládka

Zdeňka Diváková (Jenůfa, její pastorkyňa)
Foto: František Krasl
JEJÍ PASTORKYŇA
Zdeňka Diváková (Jenůfa, její pastorkyňa)
Foto: František Krasl
JEJÍ PASTORKYŇA
Karel Průša (Stárek), Helena Zemanová (dříve Menzlová) (Stařenka Buryjovka, výminkářka a hospodyně ve mlýně), Jiří Pavlíček (Števa Buryja, vnuk stařenky Buryjovky, nevlastní bratr Laca), Zdeňka Diváková (Jenůfa, její pastorkyňa)
Foto: František Krasl
FAUST A MARKÉTKA
Zdeňka Diváková (Markéta)
Foto: František Krasl
FAUST A MARKÉTKA
Zdeňka Diváková (Markéta)
Foto: František Krasl
FAUST A MARKÉTKA
Zdeňka Diváková (Markéta), Lubomír Procházka (Faust)
Foto: František Krasl
FAUST A MARKÉTKA
Dalibor Jedlička (Mefisto), Lubomír Procházka (Faust), Ludmila Komancová (Marta), Zdeňka Diváková (Markéta)
Foto: František Krasl
FAUST A MARKÉTKA
Zdeňka Diváková (Markéta)
Foto: František Krasl
CARMEN
Zdeňka Diváková (Mercedes)
Foto: František Krasl
PIKOVÁ DÁMA
František Janda (Heřman), Zdeňka Diváková (Elíza)
Foto: František Krasl
PIKOVÁ DÁMA
Zdeňka Diváková (Elíza)
Foto: František Krasl
PIKOVÁ DÁMA
Zdeňka Diváková (Elíza), František Janda (Heřman)
Foto: František Krasl
PIKOVÁ DÁMA
Ludmila Komancová (Hraběnka), Zdeňka Diváková (Elíza)
Foto: František Krasl
PIKOVÁ DÁMA
Zdeňka Diváková (Elíza), Alice Spohrová (Pavlína)
Foto: František Krasl
ŠELMA SEDLÁK
Jan Obšil, Jaroslav Skácel (Jeník), Rudolf Juza (Martin), Věra Nováková (Bětuška), Zdeňka Diváková (Kněžna), Radoslav Svozil (Kníže), Helena Zemanová (dříve Menzlová) (Veruna)
Foto: František Krasl
ŠELMA SEDLÁK
Zdeňka Diváková (Kněžna)
Foto: František Krasl
SMRT KMOTŘIČKA
Karel Průša (Hradní pán), Zdeňka Diváková (Princezna)
Foto: František Krasl
BLUDNÝ HOLANĎAN
Zdeňka Diváková (Senta)
Foto: František Krasl
HUBIČKA
Zdeňka Diváková (Vendulka, jeho dcera)
Foto: Jarmila Podbierová
TOSCA
Zdeňka Diváková (Floria Tosca, slavná zpěvačka)
Foto: Jarmila Podbierová
TOSCA
František Janda (Mario Cavaradossi, malíř), Zdeňka Diváková (Floria Tosca, slavná zpěvačka)
Foto: Jarmila Podbierová
MADAME BUTTERFLY
Zdeňka Diváková (Čo-Čo-San, zvaná Butterfly), Helena Zemanová (dříve Menzlová) (Suzuki, její služka)
Foto: Jarmila Podbierová
MADAME BUTTERFLY
Zdeňka Diváková (Čo-Čo-San, zvaná Butterfly)
Foto: Jarmila Podbierová
MADAME BUTTERFLY
Zdeňka Diváková (Čo-Čo-San, zvaná Butterfly)
Foto: Jarmila Podbierová