Národní divadlo moravskoslezské připomíná od roku 2011 v rámci svého dlouhodobého projektu Inspirativní paměť divadla významné osobnosti z oblasti divadla, které spojily svůj život s Ostravou a podstatným způsobem ovlivnily kulturní život města Ostravy. Stejně tak připomíná významná díla, inscenace a témata, které jsou s Národním divadlem moravskoslezským spjaty.

   OSOBNOSTI     INSCENACE A TÉMATA
VLADIMÍR BRÁZDA (1920 – 2001)
PAMĚTNÍ DESKA 
NDM přispělo ke vzniku pamětní desky významné osobnosti - dlouholetému šéfdirigentu (1945–1988) ostravské operety a skladateli Vladimíru Brázdovi.
Odhalení pamětní desky se konalo ve čtvrtek 8. ledna 2015 u domu v ulici Na Desátém 23, kde pan Vladimír Brázda dlouhá léta žil. Pamětní desku vytvořil výtvarník Vladimír Kotek. Pamětní deska vznikla z iniciativy Národního divadla moravskoslezského díky podpoře Nadace LANDEK Ostrava, statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a se souhlasem a podporou vlastníka objektu RPG Byty.
LEOŠ JANÁČEK A OSTRAVSKÉ DIVADLO
Leoš Janáček, celosvětově známý hudební skladatel a rodák z nedalekých Hukvald, se narodil v roce 1854, tedy přesně přes 160 lety. V návaznosti na toto výročí nabízíme informace o inscenacích děl Leoše Janáčka v Národním divadle moravskoslezském.
 
MARTA ROSZKOPFOVÁ (1947)
VÝSTAVA A KATALOG

Výstava věnovaná scénografce Martě Roszkopfové v Ostravském muzeu od 7. 11. do 10. 12. 2013. Mimořádný projekt Ostravského muzea a NDM.

INSCENACE JANÁČKOVÝCH OPER
Přinášíme Vám informace o profilových inscenacích Janáčkových oper v letech 1959–1978, na nichž se podíleli významní čeští režiséři (Miloslav Nekvasil, Ilja Hylas) a scénografové (Otakar Schindler, Vladimír Šrámek, František Tröster a další). Inscenace z tohoto období můžete na základě uvedených informací a pramenů porovnat s inscenacemi z posledních let.

VLADIMÍR ŠRÁMEK (1927 – 2012)
VÝSTAVA A KATALOG
Jedné z nejvýraznějších osobností historie ostravského divadla druhé poloviny 20. století – scénografu Vladimíru Šrámkovi (1927 – 2012) byla věnována výstava Ostravského muzea a NDM Magie divadelního prostoru / Scénograf Vladimír Šrámek a scénografie Státního divadla v Ostravě v letech 1960–1990 od 25. 9. do 28. 11. 2012 v Ostravském muzeu.
Katalog k výstavě ke stažení (PDF), obálka katalogu (PDF) 
Fotografie z vernisážeNekrolog Vladimíru Šrámkovi 
LISTOPAD 1989 V OSTRAVSKÉM DIVADLE
Pojmem „sametová revoluce“ rozumíme období revolučních změn kolem 17. listopadu 1989. Je to bezpochyby jedna z nejvýznamnějších součástí novodobých českých dějin a letos od ní uplyne už čtvrt století. Přečtěte si o průběhu revoluce v Ostravě, jak byl rekonstruován z dobových článků.
JAROSLAV VOGEL (1894 – 1970)
PAMĚTNÍ DESKA

Dne 11. ledna 2013 NDM za účasti pamětníků a uměleckých osobností Ostravy odhalili na domě v ulici Na Hradbách 23 pamětní desku připomínající jednoho z jeho obyvatelů: Jaroslava Vogela (11. 1. 1894 – 1. 2. 1970), dirigenta, hudebního skladatele, autora první monografie o Leoši Janáčkovi a dlouholetého šéfa opery Národního divadla moravsko-slezského. Pamětní deska vznikla díky podpoře Nadace LANDEK Ostrava. Autorem pamětní desky je Vladimír Kotek.
Fotografie z odhalení pamětní desky
  SÍŇ SLÁVY
Dne 27. ledna 2011 v 17.30 hodin otevřelo NDM v prostoru galerie (II. pořadí) Divadla Antonína Dvořáka tzv. Síň slávy. Tato stálá expozice je poctou nejvýznamnějším osobnostem historie NDM. 
Fotografie z otevření 

Zora Rozsypalová

MANŽELÉ ŠECOVI - FRANTIŠEK ŠEC (1919 - 2005), ZORA ROZSYPALOVÁ (1922 – 2010)
PAMĚTNÍ DESKA
Národní divadlo moravskoslezské iniciuje vznik pamětní desky manželů Šecovým – pan František Šec a paní Zora Rozsypalová. Manželé Šecovi byli významné osobnosti Státního divadla v Ostravě (dnešní Národní divadlo moravskoslezské), kde působili v angažmá souboru činohry více než 30 let. Oslovujeme proto všechny, kteří chtějí společně s námi vzdát poctu těmto zasloužilým umělcům českého divadla, filmu a ostravské činohry a podílet se na realizaci pamětní desky. Manželé Šecovi žili v centru Ostravy na ul. Poštovní 10, kde by pamětní deska měla být umístěna.
DOSTAVENÍČKA 
Večery věnované Vladimíru BrázdoviJosefu KobroviMiloslavu Nekvasilovi 
FRANTIŠEK KRASL (1912 – 2012)
VÝSTAVA 

NDM uspořádalo výstavu s názvem V Ostravě u příležitosti 100. výročí narození fotografa Františka Krasla (1912 – 2012). Výstava se uskutečnila od 26. 1. do 29. 2. 2012 v prostorách Galerie Thálie v Divadle Antonína Dvořáka. Kurátorem výstavy byl fotograf Martin Popelář. K připomínce se připojila také Komorní scéna Aréna – kurátorem této části byl Roman Polášek. František Krasl byl do Státního divadla v Ostravě přijat jako divadelní fotograf v roce 1954 a působil zde více než čtvrt století. 
Slovo kurátora k výstavě (PDF)
   
RADIM KOVAL (1924 – 1985) 
herec  


   

EMERICH GABZDYL (1908 – 1993)
tanečník, choreograf

Národní divadlo moravskoslezské iniciovalo vznik pamětní busty významné osobnosti ostravského baletu - Emericha Gabzdyla. Prohlédnout si ji diváci mohou od 19. prosince 2016 ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka.
Busta je vytvořena vynikající ostravskou sochařkou Šárkou Mikeskovou. Při vzniku byly použity dva materiály. Sokl obstaral tmavý lipovský mramor z oblasti Jesenicka. Hlavu pak sklo - čirý křišťál foukaný do formy. Podoba busty symbolizuje životní práci a odkaz Emericha Gabzdyla. Náhled busty zde.

   
ILJA HYLAS (1922 – 1987)
režisér 

 
   
JOSEF KOBR (1920 – 1999)
herec, komik

 
   
MILOSLAV NEKVASIL (1930)
režisér

 
   
ZDENĚK KOŠLER (1928 – 1995) 
dirigent a šéf opery

  
   
JIŘÍ MYRON (1884 – 1954)
herec, režisér a ředitel