Divadelní škola pro pedagogy 2016 je specializované divadelní vzdělávání pedagogů pod vedením divadelních lektorů NDM, externích odborníků a umělců NDM. Zahrnuje historické a teoretické přednášky, workshopy k inscenacím (včetně metodik k vlastní práci pedagogů s žáky a studenty), diskuse, návštěvy divadelních představení a jejich reflexe.

Divadelní škola pro pedagogy 2016 Divadelní škola pro pedagogy 2016 Divadelní škola pro pedagogy 2016

DŠpP proběhne v roce 2016 formou čtyř intenzivních odpoledních/večerních setkání. Jejich obsah bude navázán na inscenace NDM a premiéry v dané sezoně, a to s ohledem na všechny soubory (činohra, opera, opereta/muzikál, balet). Červenou nití každého setkání bude téma naznačující spojitosti a společné kontexty inscenací NDM napříč repertoárem:

1. SEMESTR (březen - červen 2016):

Když duje vichr moderny/í (Král Ubu, Tři přání, Chaplin, L2!)

Shakespeare forever! (Hamlet, Veselé paničky windsorské, Sen noci svatojánské)

PROGRAM 1. semestru Divadelní školy pro pedagogy

PŘIHLÁŠKA na 1. semestr

 

2. SEMESTR (říjen - prosinec 2016) 

Hrdinové a spasitelé (Mučedník, Jesus Christ Superstar)

Dítě jako problém dramaturgický (Lesík, Mučedník)

PROGRAM 2. semestru Divadelní školy pro pedagogy

PŘIHLÁŠKA na 2. semestr (s možností přihlásit se i na Letní divadelní školu 2016!)

Přihlášky na poslední setkání Divadelní školy pro pedagogy je možno posílat až do 28. 11. 2016!
 

Divadelní škola pro pedagogy 2016 je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Osvědčení získají účastníci po absolvování každého semestru zvlášť.

Garant projektu: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.

Kapacita Divadelní školy pro pedagogy je omezena 20 účastníky, vyplněné přihlášky zasílejte do 28. 11. 2016 na kontaktní e-mail: katerina.voznakova@ndm.cz

Registrační poplatek: 300,- Kč bude vybrán před začátkem akce. V ceně je zahrnut vzdělávací program, vstupenka do divadla, drobné občerstvení.

Pro účastníky LDŠ 2016 a obou setkání zimního semestru DŠpP 2016 máme připravenu slevu na kurzovném 300Kč (= 1. setkání zdarma)!

Prohlédněte si fotky z 1. semestru DŠpP 2016 na facebookovém profilu Ateliéru pro děti a mládež při NDM.

 

Kontakt:

Kateřina Vozňáková
Produkční Ateliéru pro děti a mládež při NDM

 

Audio-video ukázky