CENY MĚSTA OSTRAVY BYLY UDĚLENY VÝZNAMNÝM OSOBNOSTEM MĚSTA

Na březnovém zasedání Zastupitelstva města Ostravy byly uděleny Ceny města Ostravy, které se od roku 1996 udělují významným osobnostem, jež se zásadním způsobem podílely na některé z významných oblastí života ve městě, společenské, kulturní, sportovní, vědecké, umělecké a dalších.

OHLÉDNUTÍ ZA MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÝM BŘEZNOVÝM SMETANOVSKÝM CYKLEM

Národní divadlo moravskoslezské jako jediné operní divadlo v České republice (a tedy i na světě) uvedlo cyklus všech osmi dokončených Smetanových oper ve vlastním nastudování. Březnové uvedení cyklu sklidilo u diváků i u odborné kritiky mimořádný úspěch! Druhý květnový cyklus je před námi, srdečně zveme!