PŘEDPREMIÉROVÁ BESEDA K INSCENACI RUSALKA
OPERA / 28.9.2019
Přijďte se setkat s inscenačním týmem a představiteli hlavních rolí u příležitosti premiéry celosvětově nejznámější české opery RUSLAKA. Budeme se na vás těšit 10. října 2019 v 16 hodin v KNIHCENTRU!
 
Celosvětově nejznámější česká opera RUSALKA je vrcholným dílem skladatele Antonína Dvořáka oplývajícím mistrovskou impresionistickou instrumentací, uměním kontrastu za použití příznačných motivů i fascinující závěrečnou katarzí. V básnicky hodnotném libretu Jaroslava Kvapila jsou mj. patrné vlivy symbolismu a dekadence období fin de siècle. I jeho prostřednictvím nahlížíme nejen na eroticky zabarvený příběh o upřímné víře v lidství, ale i tragickou neslučitelnost dvou odlišných světů. Na jejich rozhraní stojí díky porušení přirozeného řádu věcí chladná éterická víla plná tiché něhy, ubohá Rusalka, jež je překonána smyslně ohnivým ženstvím Cizí kněžny i citovou nestálostí Prince...
 
Přijďte se o inscenaci dozvědět více do vašeho oblíbeného prostředí KNIHCENTRA, a to již 10. října 2019 v 16 hodin!