DVA SVĚTY / JEDEN SVĚT - Repríza 21.4.2017

Maurice Ravel, Steve Reich, Michael Gordon

Repríza 21.4.2017, 18:30 - Divadlo Jiřího Myrona

Výjimečnost inscenace spočívá ve spojení světově uznávaných tvůrců Jiřího Kyliána, Ohada Naharina a Itzika Galiliho, kteří ve složeném večeru každý svým vlastním a neopakovatelným způsobem naznačují rozmanité směry vývoje současného baletu. V podtitulu inscenace využíváme všeobecně známý genderový piktogram, který snad s trochou humorného odstupu odkazuje k biologickému prazákladu onoho věčně inspirativního vztahu lidského spojení–nespojení mezi mužem a ženou. 
Itzik Galili: SUB je choreografií pro 7 mužů, jejíž působivost dokonale ladí s rostoucí silou vůle a rytmickou komplexností skladby Weather One od Michaela Gordona. Tématem je vše nepopsatelné, co „máme na jazyku“, a přesto to nelze vyjádřit slovy. Pocit na vlastní kůži, ve svalech a šlachách, v míze: co vlastně cítíme?  Nenalézáme slova; ten pocit je téměř neuchopitelný, a přesto existuje, nelze jej popřít.
Jste v realitě beze slov a snažíte se získat odstup, abyste lépe viděli. Jakoby v mlze se objevují stále nové obrazy, zdá se, že je možné je popsat, ale pouze novým, dosud neexistujícím slovem. A pak vše mizí.
 
B/olero v choreografii Ohada Naharina je ukázkou hravého ženského duetu. Tak jako Kylián ve Falling Angels cítí potřebu dát přednost tanci, Ohad Naharin využívá ve své choreografii nekonečné zvukové možnosti syntetizátoru v interpretaci Isaa Tomity v transpozici Ravelovy skladby.
„Viděl jsem syntetizátor na přebalu desky, která ležela hned za deskou Bacha. Poprvé jsem si uvědomil, že syntetizátor není jen nástroj využívající existujících zvuků, ale nový nástroj či prostředek s nekonečnou možností tvoření zvuků nových.“
Isao Tomita, 1977
 
Falling Angels v choreografii českého choreografa Jiřího Kyliána je ženským protipólem choreografie SUB a vůdčí emocí je zde vzrušující a přímý let osmi tanečnic. Kyliánova choreografie je fascinována Reichovým minimalismem, který dovedl metodu fázování až na samou hranici lidských technických možností. Hudba Steva Reicha vytváří půdu, ze které může choreografie růst zcela nezávisle a zdůraznit tanec jako takový.
„Falling Angels je choreografií pro osm žen, která byla koncipována jako poněkud odlehčená pocta tanečnicím. Osm žen od začátku do konce skladby neopustí jeviště. Jejich vzájemná závislost a zároveň přání, aby se z ní vymanily, jsou patrné v celé kompozici.
Falling Angels vypráví o tanečnicích a umění interpretace, o eleganci, úzkosti, zranitelnosti, komplexech méněcennosti a humoru. Je symbolem sporu mezi sounáležitostí a nezávislostí, dilematem, které doprovází každého z nás od kolébky do hrobu.“
Jiří Kylián, 2008

Třicet minut před začátkem představení Vás zveme na dramaturgický úvod k inscenaci. Dramaturgické úvody Vám přinesou spoustu zajímavých informací, ať už ze zákulisí inscenace, nebo z historie baletu. 

  

Hlavní partner:

  

Za finanční podpory a pod osobní záštitou velvyslance Státu Izrael v České republice J.E. Garyho Korena.Tato akce se koná pod záštitou velvyslance Nizozemského království J.E. Eduarda W.V.M. Hoekse za finanční podpory Velvyslanectví Nizozemského království.


 
 Mediální partner:

      

 

Představení

26.9.2018 18:30Divadlo Jiřího MyronaReprízazobrazit detail

Fotografie z představení

B/olero
V popředí

Nataša Novotná (B/olero)
Foto: Pavel Hejný
Falling Angels

Foto: Martin Popelář
Falling Angels

Karolína Křížová (Falling Angels)
Foto: Martin Popelář
SUB

Sergio Méndez Romero (SUB), Koki Nishioka (SUB)
Foto: Martin Popelář
SUB

Rei Masatomi (SUB)
Foto: Martin Popelář
SUB

Foto: Martin Popelář
SUB

Foto: Martin Popelář
SUB

Sergio Méndez Romero (SUB), Stefano Pietragalla (SUB)
Foto: Martin Popelář
SUB

Stefano Pietragalla (SUB), Rei Masatomi (SUB)
Foto: Martin Popelář

Audio-video ukázky