RECENZE OPERY HUBIČKA
OPERA / 30.9.2021

Ostravská HUBIČKA jako zážitek... Za operní inscenací Národního divadla moravskoslezského se ohlédla Olga Janáčková.

„Každá z inscenací, již postihlo dlouhodobé uzavření divadel, má svůj specifický příběh. To neblahé zdržení, odsunutí premiéry, scénické provedení s omezeným počtem diváků nebo dokonce bez nich, přináší paradoxně nejen negativní důsledky. Jako by ta nucená izolace od diváků někdy a někde vytvořila jakési formotvorné vakuum, otevřela možnost hlubšího soustředění k tvorbě.(...)
 
Inscenační tým pracoval tak, jak to má být. Nikdy není důležité, co koho napadlo, ale to, v jak úzké detailní spolupráci společně rozkrývají Smetanovo výsostné dílo. Bez vnějších efektů a okázalých gest, s úctou a respektem. Tady stačilo je pochopit, přečíst, něco zdůraznit, jiné potlačit, snažit se mu co nejvíc přiblížit. Najít vztah k tomu něžnému, hravému a také hlubokému dílu. Vždyť tu jde o podstatné společenské problémy, ta témata jsou a budou stále aktuální. Úcta k zemřelým, morální odpovědnost, láska, blízké vztahy mezi příbuznými a přáteli. A k tomu půvabný nadhled, hravost, něha, magické prostředí lesa. Důslednost inscenačního jazyka.(...)
 
Foto Martin Popelář
 
Čistota, jasnost výrazových prostředků, jednotný inscenační výklad. A ještě navíc v programovém sešitu chytrý článek režiséra inscenace Jiřího Nekvasila, který dosvědčuje, jak detailně, citlivě a něžně se s dílem spolu se svými neodmyslitelnými spolupracovníky popasoval. Jiří Nekvasil v této inscenaci dozrál a prokázal, že dokáže ke kvalitní opeře přistoupit jako k nejpodstatnější inspiraci svého režijního výkladu. K tomu je však třeba úzké spolupráce celého týmu – a to se vzácně podařilo.
Považuji tuto Smetanovu Hubičku za nejlepší inscenaci režiséra Jiřího Nekvasila."
Olga Janáčková
 26. 9. 2021, casopisharomonie.cz 
 
Foto Martin Popelář