DALŠÍ PREMIÉROU TÉTO SEZÓNY BUDE OPERA BRANIBOŘI V ČECHÁCH
OPERA / 8.2.2024
Třetí operní premiérou sezóny je obnovené nastudování inscenace Smetanových BRANIBORŮ V ČECHÁCH, jež se na repertoár vrací po bezmála sedmi letech. Obnovená premiéra se uskuteční 22. února 2024 v Divadle Antonína Dvořáka.
 
Inscenace v hudebním nastudování Jakuba Kleckera a v režii Jiřího Nekvasila vznikla v roce 2016 a v témže roce byla také uvedena v rámci 58. ročníku někdejšího Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Vznik díla se váže k období Smetanova návratu do vlasti, k době rozkvětu obrozeneckých myšlenek i národní kultury. Libreto opery vytvořil Karel Sabina. Její děj se odehrává rok po úmrtí krále Přemysla Otakara II., kdy do Čech vtrhl markrabě Ota Braniborský; nastala doba bídy a český národ se vzchopil k odboji. Smetana svou operní prvotinu přihlásil do soutěže o nejlepší původní českou operu v kategorii historických námětů a posléze zvítězil. Přes nemalé výhrady porotců nezpochybnitelně prokázal své bezkonkurenční skladatelské kvality, a především vytvořil dílo, jež vytyčilo úplně nový umělecký standard pro českou hudebně-dramatickou tvorbu.
 
Inscenace je nastudována pro uvedení kompletního cyklu Smetanových oper – Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024.
 
Inscenace z roku 2016, foto Martin Popelář