ÚSPĚŠNOU OPERNÍ NOVINKOU DVĚ VDOVY ZAKONČÍ SOUBOR OPERY SVOU SEZÓNU!
OPERA / 12.6.2022
Soubor opery má ze sebou druhou premiéru Smetanovy opery DVĚ VDOVY. Poslední repríza a zároveň poslední představení souboru se uskuteční v pondělí 13. června. Srdečně zveme!
 
„Hudba je ryze smetanovská především v lidových scénách, kde nechybí polka a kde se oslavuje život, „obžínky“ a hubičky. V salonních obrazech, zejména v recitativech, kterými Smetana nahradil původní prózu, se odvíjí hudba v ostinátních rytmech, nad kterými se proplétá melodika jednotlivých postav. Obdivuhodné jsou části ansámblové, zejména rossiniovské závratné tempo v ansámblu „…malá ty šelmičko…“, ve kterém dirigent udržel kvartet pěvců i orchestr v pekelném rytmu až do konce. Sólisté byli vybráni velmi pečlivě vzhledem ke svým přednostem i vzhledem k barvě svých hlasů. Veselou a emancipovanou vdovou Karolinou byla mladá pěvkyně Lada Bočková, která sklízí ovace na scénách německých a italských, v Ostravě touto rolí debutovala. Její průrazný, kulatý a sladký soprán měl klenutou kantilénu i pevné koloratury, a dokázala předvést ohňostroj herecké komiky i noblesy, přestože jí režisér předepsal lásku k alkoholu. Jejím opakem byla Veronika Rovná, vdova v permanentní depresi, s objemným, sytým, barevným a dramatickým sopránem, která dokázala dát stěžejní árii ve druhém jednání „Odcházejí spolu – k radosti…“ dramatický wagnerovský rozměr. (...) Hudebního nastudování se ujal hudební ředitel opery Marek Šedivý. Dal opeře od počátku svižné tempo a propracovanou agogiku i dynamiku, ve které dal vyniknout pěvcům a úspěšně udržel rytmicky náročné ansámbly. Orchestr hrál soustředěně a vyváženě, jen housle by si zasloužily lepší nástroje, aby vynikl jejich líbezný témbr a zasvítila jasná špička, která se v hudební hmotě ztrácela. Sbor měl razanci a byl pečlivě sezpívaný sbormistrem Jurijem Galatenkem, což se podařilo i díky režisérovi, který ponechal sbor na scéně kompaktní, čímž podpořil jeho sezpívanost.
Smetanova opera Dvě vdovy zasvítila na ostravském jevišti jako vybroušený klenot a dokazuje, že není potřeba modernizovat opery, ale je potřeba jim dát divadelní esprit a nadhled."
Karla Hofmannová
(klasikaplus.cz, 111. 6. 2022)
 
Foto Martin Popelář
Zveme Vás na první reprízu nové operní inscenace DVĚ VDOVY v režii slovinského scénografa a režiséra Rocca. Poslední představení této sezóny uvedeme v pondělí 13. června od 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.