Činoherní, operetní a operní režisér Bedřich Jansa se narodil 5. června 1937 v Ústí nad Orlicí. S režií se poprvé setkal u ochotnického divadla ve svém rodném městě. Obor režie vystudoval na DAMU pod vedením pedagogů Antonína Dvořáka a Vítězslava Vejražky a už během studií působil jako asistent režie v Národním divadle v Praze.

Do Ostravy nastoupil 1. května 1966 za vrcholné éry režiséra Radima Kovala, který ostravskou činohru povýšil na celorepublikovou špičku. Nastudoval zde za dvacet pět let svého působení na šedesát inscenací titulů české i světové dramatiky. Výraznými milníky jeho tvorby se staly především inscenace moderního dramatu: Nashova Obchodníka s deštěm (1968), Lorcovy Krvavé svatby (1968), Dürrenmattových her Král Jan (1969) a Play Strindberg (1970), Giraudouxovy Bláznivé ze Chaillot (1971), Örkényho Kočičí hry (1973), Williamsovy Tramvaje do stanice Touha (1988), Simonových her Vstupte! (1974), Drobečky z perníku (1985) a rovněž Hodný pan doktor (1978), jehož znovunastudování po více než čtyřiceti letech roku 2019 v Divadle „12“ bylo také jeho posledním tvůrčím setkáním s Národním divadlem moravskoslezským.

Roku 1991 přešel do funkce uměleckého šéfa činohry dnešního Moravského divadla Olomouc, posléze na jednu sezónu přijal angažmá v Těšínském divadle a v letech 1994 až 2001 stanul v čele činoherního souboru Slezského divadla Opava. Přesto se stále vracel k režii v Ostravě, tentokráte ve spolupráci s operním a příležitostně i operetním souborem Národního divadla moravskoslezského. Inscenací Čajkovského opery Evžen Oněgin (1993) pro něj začala pravidelná, deset let trvající spolupráce s operním souborem NDM, během které nastudoval celkem jedenáct inscenací klasického českého i světového repertoáru.
Na začátku 70. let se významně zasloužil o založení hudebně-dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Po řadu let pak jako pedagog svědomitě vychovával několik nastupujících hereckých generací a nastudoval s nimi celou řadu mimořádně úspěšných absolventských inscenací. Spolupracoval také s ostravským rozhlasovým studiem a podepsán je rovněž pod více než dvěma desítkami televizních inscenací. Zemřel v Ostravě 14. září 2022 ve věku 85 let.

Tři vzpomínky na tři z jeho nejvýznamnějších inscenací:
Vzpomínka prvníHamlet 1988. V téhle inscenaci jsme totálně odstrojili a odhalili celé jeviště DJM včetně otevření i zadní požární železné opony s průhledem až do  skladu dekorací jako metaforu obrovského nepřátelského světa, s nímž se střetává a zápasí Hamlet, což mělo v té době zcela jasné společenské vyznění. Ale teď o něčem jiném: Vymysleli jsme si se scénografem prof. Vychodilem,  se kterým jsem dělal hodně svých inscenací, že budeme ducha Hamletova otce promítat na mlhu na jevišti. Jenže jak k tomu dojít? Za vydatné pomoci tehdejšího technického šéfa divadla Ivana Bílka jsme dospěli k řešení: Na provaziště jsme dali tři pračky, které vyráběly ze suchého ledu těžká mlžná oblaka, jež padala na jeviště. A promítaný duch se na nich všelijak kroutil a deformoval a budilo to přesně tak hrůzostrašný dojem, jak jsme si představovali.

Vzpomínka druhá: Jak jsem nehráli v Praze. Naše inscenace Nebezpečných vztahů si získala takové renomé, že jsme s ní byli pozváni do Vinohradského divadla.  Bylo to v listopadu 1989. Vyjeli jsme z Ostravy v den, kdy měla být pravděpodobně ukončena stávka  divadel, ale ráno to ještě nebylo zcela jisté. Při zastávce u Devíti křížů jsme se dověděli, že komunistická vláda skutečně padla a že stávka je odvolána. Přijeli  jsme do Prahy, ale naši vinohradští kolegové nás prosili, abychom nehráli, protože by rádi ještě jeden večer pobyli s věrným publikem, které v pohnutých listopadových dnech zaplňovalo při veřejných mítincích jejich hlediště. Pozvali nás, abychom se toho posledního večera zúčastnili s nimi. Představení se sice nekonalo, ale všichni jsme si z toho večera odnesli nezapomenutelný, fascinující zážitek.

Vzpomínka třetí: Trochu humoru na závěr. V inscenaci Barnesovy hry Čtrnáctý hrabě Gurney umístil prof. Vychodil do středu scény obrovská vrata. Herec Mirek Horák (snad mi tu vzpomínku  tam nahoře odpustí) jimi měl odejít z jeviště, ale nemohl je otevřít (otevíral je totiž směrem dozadu, tedy na opačnou stranu než je bylo možno otevřít). A tak po  několikerém zalomcování nakonec mávl rukou a dveře prostě obešel.
(sl)
Články z webu

Odešel Bedřich Jansa, dlouholetý ostravský režisér
(14. 9. 2022)

Zemřel ostravský divadelní režisér Bedřich Jansa
(14. 9. 2022)

Povídkové leporelo Hodný pan doktor pohladí diváky na duši a rozvibruje jejich bránice
(8. 11. 2019)

ČERT A KÁČA-recenze
(2. 6. 2003)

ČERT A KÁČA-recenze
(18. 4. 2003)

ZPRAVODAJ (06/1997)
(1. 6. 1997)

FILOZOFSKÁ HISTORIE-tisk
(5. 4. 1990)

FILOZOFSKÁ HISTORIE-tisk
(4. 4. 1990)

DÁMA OD MAXIMA-tisk
(8. 4. 1987)

ZPRAVODAJ (12/1983)
(1. 12. 1983)

PODZIMNÍ ZAHRADA-recenze
(24. 2. 1969)

KRVAVÁ SVATBA-recenze
(2. 12. 1968)

KRVAVÁ SVATBA-recenze
(31. 10. 1968)

TARTUFFE-recenze
(19. 5. 1968)

Inscenační tým - Sezóna:
HODNÝ PAN DOKTORRežie
HODNÝ PAN DOKTORRežie
HODNÝ PAN DOKTORRežie
ČERT A KÁČA Režie
ČERT A KÁČA Režie
ČERT A KÁČA Režie
ČERT A KÁČA Režie
ČERT A KÁČA Režie
LAZEBNÍK SEVILLSKÝÚprava textu
Režie
RUSALKARežie
AIDARežie
ČERT A KÁČA Režie
LAZEBNÍK SEVILLSKÝÚprava textu
Režie
RUSALKARežie
TOSCARežie
TURANDOTRežie
AIDARežie
ČERT A KÁČA Režie
LAZEBNÍK SEVILLSKÝÚprava textu
Režie
RUSALKARežie
TOSCARežie
TURANDOTRežie
AIDARežie
LAZEBNÍK SEVILLSKÝÚprava textu
Režie
MANONRežie
Úprava textu
RUSALKARežie
TOSCARežie
TURANDOTRežie
VÍDEŇSKÁ KREVRežie
AIDARežie
JEPTIŠKYRežie
Překlad
MANONRežie
Úprava textu
RUSALKARežie
TURANDOTRežie
AIDARežie
MANONRežie
Úprava textu
RUSALKARežie
KDE JE CHARLEY?Režie
LA BOHÈME (BOHÉMA)Režie
RUSALKARežie
TOSCARežie
KDE JE CHARLEY?Režie
LA BOHÈME (BOHÉMA)Režie
RUSALKARežie
TOSCARežie
DIMITRIJRežie
LA BOHÈME (BOHÉMA)Režie
RUSALKARežie
ÚNOS ZE SERAILURežie
DALIBORRežie
LA BOHÈME (BOHÉMA)Režie
RUSALKARežie
DALIBORRežie
EUGEN ONĚGINRežie
RUSALKARežie
DALIBORRežie
EUGEN ONĚGINRežie
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKARežie
BROUK V HLAVĚRežie
MANON LESCAUTRežie
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKARežie
BROUK V HLAVĚRežie
FILOZOFSKÁ HISTORIERežie
MANON LESCAUTRežie
FILOZOFSKÁ HISTORIERežie
HAMLETRežie
HRA O LÁSCE A SMRTIRežie
LES LIAISONS DANGEREUSES - NEBEZPEČNÉ VZTAHYRežie
FRANK PÁTÝRežie
HAMLETRežie
LES LIAISONS DANGEREUSES - NEBEZPEČNÉ VZTAHYRežie
TRAMVAJ DO STANICE TOUHARežie
HAMLETRežie
TRAMVAJ DO STANICE TOUHARežie
DÁMA OD MAXIMARežie
JAKO HADR NA HOLIRežie
POVÍDKY Z VÍDEŇSKÉHO LESARežie
VASSA ŽELEZNOVOVÁRežie
DOVOLENÁ S RIZIKEMRežie
DROBEČKY Z PERNÍKURežie
KŘIŠŤÁLOVÁ NOCRežie
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEYRežie
KRÁSNÁ HELENARežie
KŘIŠŤÁLOVÁ NOCRežie
MARIANA PINEDOVÁRežie
VAJÍČKORežie
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEYRežie
KŘIŠŤÁLOVÁ NOCRežie
MARIANA PINEDOVÁRežie
PYGMALIONRežie
CESTA KARLA IV. DO FRANCIE A ZPĚTRežie
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEYRežie
DOBRÝ VOJÁK ŠVEJKRežie
PYGMALIONRežie
ZLODĚJKA Z MĚSTA LONDÝNARežie
CESTA KARLA IV. DO FRANCIE A ZPĚTRežie
HODNÝ PAN DOKTORRežie
PYGMALIONRežie
HODNÝ PAN DOKTORRežie
KOMEDIE MASOPUSTU (VEČER TŘÍKRÁLOVÝ)Režie
LETNÍ TOULKYRežie
ŽIVNOST PANÍ WARRENOVÉRežie
DVA MUŽI V ŠACHURežie
DVOJITÝ TEP SRDCERežie
HODNÝ PAN DOKTORRežie
KOMEDIE MASOPUSTU (VEČER TŘÍKRÁLOVÝ)Režie
ŽIVNOST PANÍ WARRENOVÉRežie
EŠELONRežie
HODNÝ PAN DOKTORRežie
LUCERNARežie
MAŠKARÁDARežie
JULIE UMÍRÁ KAŽDOU NOCRežie
Autor písňových textů
LUCERNARežie
MAŠKARÁDARežie
DRUHÝ KONEC TMYRežie
LUCERNARežie
PAST NA MYŠIRežie
NĚMCIRežie
ODPUSŤ, ŽE JSEM TĚ ZABILARežie
Autor písňových textů
ZLÝ JELENRežie
... VSTUPTE!Režie
DŮM PRO NEJMLADŠÍHO SYNARežie
Úprava textu
HRÁTKY S ČERTEMRežie
KOČIČÍ HRARežie
LOUPEŽNÍKRežie
STRAKONICKÝ DUDÁKRežie
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉRežie
LÉTORežie
MANON LESCAUTRežie
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉRežie
BLÁZNIVÁ ZE CHAILLOTRežie
NEŽ KOHOUT ZAZPÍVÁRežie
PROČ JSEM SE ZBLÁZNILRežie
VZHŮRU NA LETNÍ BYTRežie
Úprava textu
Autor písňových textů
KRÁL JANRežie
PLAY STRINDBERGRežie
VZHŮRU NA LETNÍ BYTRežie
Úprava textu
Autor písňových textů
KRVAVÁ SVATBARežie
RIVALOVÉRežie
Úprava textu
TARTUFFERežie
OBCHODNÍK S DEŠTĚMRežie
ROZMARNÉ LÉTORežie
TARTUFFERežie
NOC IGUANYAsistent režie
ÚKLADY A LÁSKAAsistent režie
VÍTR VE VĚTVÍCH SASAFRASURežie
ZAHRADA NA KŘÍDĚRežie

Obsazení - Sezóna:
HAMLET3. herec
LES LIAISONS DANGEREUSES - NEBEZPEČNÉ VZTAHYMajordomus
HAMLET3. herec
LES LIAISONS DANGEREUSES - NEBEZPEČNÉ VZTAHYMajordomus
HAMLET3. herec
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEYSluhové, lordi
ČTRNÁCTÝ HRABĚ GURNEYSluhové, lordi
LUCERNAFarář
MAŠKARÁDAČtvrtý hráč
LUCERNAŽán
MAŠKARÁDAČtvrtý hráč
TARTUFFEKrálovský zmocněnec
TARTUFFEKrálovský zmocněnec
Fotografie - Sezóna:
ČERT A KÁČA
Erika Šporerová (Káča), Bedřich Jansa
Foto: Josef Hradil
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Yvetta Tannenbergerová (Rosina, jeho schovanka), Vojtěch Nalezenec (Figaro, sevillský lazebník), Bedřich Jansa
Foto: Josef Hradil
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Yvetta Tannenbergerová (Rosina, jeho schovanka), Vojtěch Nalezenec (Figaro, sevillský lazebník), Bedřich Jansa
Foto: Josef Hradil
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Anna Nitrová (Rosina, jeho schovanka), Václav Morys (Hrabě Almaviva), Bedřich Jansa
Foto: Josef Hradil
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Václav Morys (Hrabě Almaviva), Anna Nitrová (Rosina, jeho schovanka), Bedřich Jansa
Foto: Josef Hradil
VÍDEŇSKÁ KREV
Daniel Wiesner, Bedřich Jansa
Foto: Josef Hradil
VÍDEŇSKÁ KREV
Jan Drahovzal (Hrabě Baldwin Zedlau), Bedřich Jansa, Ludmila Machytková (Gabriela, jeho manželka)
Foto: Josef Hradil
VÍDEŇSKÁ KREV
Jan Drahovzal (Hrabě Baldwin Zedlau), Bedřich Jansa, Ludmila Machytková (Gabriela, jeho manželka)
Foto: Josef Hradil
VÍDEŇSKÁ KREV
Oľga Bezačinská (Franziska Cagliari, tanečnice), Bedřich Jansa
Foto: Josef Hradil
HAMLET
Bedřich Jansa, Jiří Čapka (Hamlet, syn zesnulého krále)
Foto: Josef Hradil
PLAY STRINDBERG
Bedřich Jansa
Foto: František Krasl
PLAY STRINDBERG
Miloslav Holub (Edgar), Bedřich Jansa
Foto: František Krasl
PLAY STRINDBERG
Miroslav Horák (Kurt), Bedřich Jansa, Miloslav Holub (Edgar)
Foto: František Krasl
PLAY STRINDBERG
Miroslav Horák (Kurt), Bedřich Jansa
Foto: František Krasl
PLAY STRINDBERG
Bedřich Jansa
Foto: František Krasl
PLAY STRINDBERG
Bedřich Jansa, Miroslav Horák (Kurt)
Foto: František Krasl
PLAY STRINDBERG
Anna Kratochvílová (Alice), Bedřich Jansa
Foto: František Krasl
PLAY STRINDBERG
Anna Kratochvílová (Alice), Bedřich Jansa
Foto: František Krasl
TARTUFFE
Bedřich Jansa (Královský zmocněnec), Miloslav Holub (Orgon, manžel Elmířin), Anna Kratochvílová (Paní Pernellová, matka Orgonova)
Foto: František Krasl