VE STÁTNÍ OPEŘE V PRAZE JSME UVEDLI OPERU ZÁSNUBY VE SNU!
OPERA / 21.11.2022
Opera Národního divadla moravskoslezského se v neděli 20. listopadu představila s inscenací ZÁSNUBY VE SNU (Verlobung im Traum) ve Státní opeře v Praze.
 
Titul vznikl v koprodukci Národního divadla a Národního divadla moravskoslezského v rámci cyklu Musica non grata, který je věnován hudbě skladatelů pronásledovaných nacionálními socialisty ve 30. a 40. letech minulého století. Zároveň je i součástí víceletého projektu NDM s názvem Opery terezínských skladatelů, ve kterém budou do roku 2024 postupně uvedena ještě díla Rozbitý džbán a Císař Atlantidy Viktora Ullmanna a Šarlatán Pavla Haase. Inscenace vznikla s finanční podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.
 
„Krásova hudba je originální koláží inspirovanou mimo jiné Straussem, Stravinským, Schönbergem, ale i dobovou taneční hudbou a jazzem. Je posluchačsky přístupná, ale pro interprety velmi náročná. Orchestr ostravské opery v nastudování Marka Šedivého ji hraje nejen s hráčskou precizností, ale i s velkým pochopením pro její ironickou a humornou rovinu, melodičnost a úsečnou zkratku. V pražském provedení se představilo vynikající obsazení stěžejních rolí. (...) Inscenace režisérsko-scénografické dvojice Jiří NekvasilDaniel Dvořák dokonale ladí s duchem Krásovy hudby. Rozvíjí princip scénické koláže, do něhož patří dynamická scénografie s pojízdnými malovanými kulisami, podlahou oživenou nořícími se předměty i lidmi, až po zapojení baletu s obřími maskami Dostojevského či skleněnými krychlemi na hlavách. A jevištně nápaditá je i citace Fillova obrazu Čtenář Dostojevského. Zásnuby ve snu jsou dynamickou modernistickou revuí, stylově i tvarově čistou, vtipnou a scénicky účinnou. Pražská premiéra byla přijata po zásluze s velkým aplausem publika a dokládá vysokou úroveň ostravské opery."
Radmila Hrdinová
 
Foto ve Státní opeře Praha Serghei Gherciu
V hlavních rolích účinkovali Lucie Hilscherová, Veronika Rovná, Pavol Kubáň, Jorge Garza, Irena Parlov a další. Orchestr opery Národního divadla moravskoslezského řídil jeho hudební ředitel Marek Šedivý.